Etusivu Yritys Sijoittajalle Taloudellista tietoa Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Ensimmäinen neljännes 2023 lyhyesti

  • Vahva aktiviteetti kaivosmarkkinoilla maailmanlaajuisesti ja kivenmurskauksessa Pohjois-Amerikassa
  • Saadut tilaukset kasvoivat 8 % ja olivat yhteensä 1 533 miljoonaa euroa (1 424 miljoonaa euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 1 418 miljoonaa euroa (1 164 miljoonaa euroa)
  • Oikaistu EBITA nousi 37 % ja oli 215 miljoonaa euroa, mikä on 15,2 % liikevaihdosta (157 miljoonaa euroa ja 13,5 %)
  • Liikevoitto kasvoi ja oli 197 miljoonaa euroa eli 13,9 % liikevaihdosta (139 miljoonaa euroa ja 12,0 %)
  • Operatiivinen kassavirta oli 110 miljoonaa euroa (74 miljoonaa euroa)
  • Metallit-liiketoimintojen strateginen tarkastelu saatiin päätökseen.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että meillä on ollut vahva alku vuodelle ja suorituksemme on kautta linjan edelleen parantunut. Konsernin tilaukset nousivat yhteensä 8 %, mitä vauhditti ennen kaikkea Mineraalit-segmentin palvelutilausten 29 %:n kasvu. Tämä heijastaa vahvaa markkina-aktiviteettia asiakastoimialoillamme ja erityisesti kaivosteollisuuden palveluissa ja laitteissa. Kysyntä oli vahvaa myös Pohjois-Amerikan kivenmurskausmarkkinoilla, kun taas Euroopassa kysyntä oli edellisneljänneksen tasolla mutta edellisvuotta matalammalla tasolla.

Kaikki segmentit vaikuttivat liikevaihdon 22 %:n kasvuun ja Planet Positiven liikevaihto kasvoi 45 % edellisvuodesta 1 367 miljoonaan euroon (943 miljoonaa euroa) rullaavalla 12 kuukauden jaksolla. Liikevaihdon ja tilausten kasvun lisäksi kannattavuutemme vahvistui merkittävästi vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Oikaistu EBITA oli 215 miljoonaa euroa, mikä on 37 % enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Oikaistu EBITA-marginaali 15,2 % oli ensimmäistä kertaa tavoitetasollamme ja sen vahvistuminen edellisestä neljänneksestä on osoitus jatkuvasta parannuksesta ja onnistuneista toimenpiteistämme inflaation ja kustannusten hallinnassa. Sekä Kivenmurskaus- että Mineraalit-segmentin marginaalit olivat ennätyskorkeat, ja Metallit-segmentin kannattavuus jatkui hyvällä tasolla. Tämä tulosparannus on selkeä osoitus siitä, että liiketoimintastrategiamme tuottaa tuloksia ja meillä on hyvät edellytykset saavuttaa taloudelliset tavoitteemme.

Maaliskuussa saimme päätökseen Metallit-liiketoimintojemme strategisen tarkastelun niiden sopivuudesta Metso Outotecin portfolioon. Tarkastelun johtopäätöksenä oli, että sulattoliiketoiminta täydentää kestävää kuparin ja ei-rautametallien tarjoamaamme, ja siksi jatkamme sen kehittämistä osana Metso Outotecia. Olemme sen sijaan aloittaneet valmistelut Metals & Chemical Processing- ja Ferrous & Heat Transfer -liiketoimintojen myymisestä omistajalle tai omistajille, jotka voivat keskittymällä tarjota skaalaetuja ja siten hyödyntää näiden kahden liiketoiminnan koko potentiaalia. 

Neljänneksen aikana allekirjoitimme myös Saudi-Arabiassa sijaitsevaan, vuodelta 2012 peräisin olevaan ilmeniittiuunihankkeeseen liittyvän täyden ja lopullisen sovintosopimuksen. Olemme tyytyväisiä päästyämme sopimukseen, joka merkittävästi pienentää tähän hankkeeseen liittyviä riskejä. Aiemmin kirjaamamme varauksen odotetaan kattavan laitoksella vielä jatkossa tekemämme työt.

Menestyksekäs ensimmäisen neljännes antaa meille vahvan perustan, jonka varaan voimme rakentaa loppuvuoden. Olen vakuuttunut siitä, että tuloksemme on jatkossakin vahva ja olemme hyvässä asemassa vastaamaan tuleviin haasteisiin ja hyödyntää meille aukeavia mahdollisuuksia.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkinoiden yleisen aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sisältäen   kivenmurskausmarkkinoiden normaalin kausivaihtelun.

Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso Outotec odotti markkinoiden yleisen aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä kaivos- että kivenmurskausmarkkinoilla.

Avainluvut

Milj. euroa

Q1/2023

Q1/2022

Muutos %

2022

Saadut tilaukset

1 533

1 424

8

6 024

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset

858

712

21

2 860

% saaduista tilauksista

56

50

47

Tilauskanta

3 906

3 823

2

3 825

Liikevaihto

1 418

1 164

22

5 295

Palveluliiketoiminnan liikevaihto

693

551

26

2 574

% liikevaihdosta

49

47

49

Oikaistu EBITA

215

157

37

731

% liikevaihdosta

15,2

13,5

13,8

Liikevoitto

197

139

41

504

% liikevaihdosta

13,9

12,0

9,5

Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa

0,17

0,11

55

0,40

Liiketoiminnan kassavirta

110

74

50

322

Nettovelkaantumisaste

27,2

18,6

29,1

Henkilöstö kauden lopussa

17 015

15 746

8

16 705

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 12.30 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://metso-outotec.videosync.fi/2023-q1

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta.

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010589


Lisätietoa:
 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com  

 

Materiaalit

{{ item.Title }}