Etusivu Yritys Sijoittajalle Taloudellista tietoa Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Metso päivitti segmenttiraportointiaan siirtämällä Metals & Chemical Processing sekä Ferrous & Heat Transfer -liiketoiminnat lopetettuihin liiketoimintoihin 30.9.2023 alkaen. Molemmat liiketoiminnat raportoitiin aiemmin Metallit-segmentissä. Samassa yhteydessä Sulattoliiketoiminta siirrettiin Mineraalit-segmenttiin. Tässä raportissa esitetyt tuloslaskelma, tilauskertymä ja tilauskanta liittyvät jatkuviin toimintoihin ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Kolmas neljännes 2023 lyhyesti

 • Kaivosmarkkinat tasaiset, kun taas kivenmurskausmarkkinoilla aktiviteetti heikompaa
 • Saadut tilaukset laskivat -10 % ja olivat yhteensä 1 191 miljoonaa euroa (1 318 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 1 319 miljoonaa euroa (1 305 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu EBITA nousi 5 % ja oli 213 miljoonaa euroa, mikä on 16,1 % liikevaihdosta (202 miljoonaa euroa ja 15,5 %)
 • Liikevoitto kasvoi ja oli 189 miljoonaa euroa eli 14,3 % liikevaihdosta (187 miljoonaa euroa ja 14,4 %)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 161 miljoonaa euroa (21 miljoonaa euroa)

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset laskivat -4 % ja olivat 4 020 miljoonaa euroa (4 186 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 4 049 miljoonaa euroa (3 614 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu EBITA kasvoi 31 % ja oli 662 miljoonaa euroa eli 16,4 % liikevaihdosta (505 miljoonaa euroa ja 14,0 %)
 • Liikevoitto oli 604 miljoonaa euroa eli 14,9 % liikevaihdosta (306 miljoonaa euroa ja 8,5 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,24 euroa) ja osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,49 euroa (0,23 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 333 miljoonaa euroa (110 miljoonaa euroa)

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Markkina-aktiviteetti jatkui kolmannella neljänneksellä odotusten mukaisena: Mineraalit-segmentissä kysyntä pysyi vakaana, kun taas Kivenmurskaus-segmentissä kysyntä heikkeni. Mineraalit-segmentin laiteliiketoiminnassa tekemiemme tarjousten määrä on korkealla, ja sähköistämiseen tarvittavien metallien, kuten kuparin, litiumin ja muiden akkumineraalien investointiaktiviteetti on vilkasta. Neljänneksen tilauskertymään vaikutti kuitenkin hitaus asiakkaiden päätöksenteossa, mikä johtui lähinnä makrotalouteen ja muihin ulkoisiin tekijöihin liittyvistä epävarmuuksista. Palveluiden kysyntä on säilynyt hyvänä asiakkaiden pyrkiessä parantamaan tuottavuuttaan. Myös laiteuusintojen ja -modernisointien kysyntä on vilkastunut.

Tärkeimmillä kivenmurskausmarkkinoillamme aktiviteetti oli heikkoa. Euroopassa heikko markkinatilanne jatkui, ja Pohjois-Amerikassa tilanne lyhyellä aikavälillä heikkeni odotetusti. Kivenmurskausmarkkinoiden heikkeneminen oli pääsyy sille, että konsernin tilaukset laskivat 10 % vertailukaudesta. Mineraalit-segmentin tilaukset laskivat hieman lähinnä negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi.

Tuloksemme vahvistui edelleen, ja molemmat segmentit paransivat kannattavuuttaan edellisvuodesta. Konsernin oikaistu EBITA-marginaali nousi 16,1 prosenttiin vertailukauden 15,5 prosentista. Kannattavuutta paransivat toimitusten kasvu, onnistunut hintojen ja kustannusten hallinta sekä operatiivisen toiminnan tehostuminen. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 161 miljoonaan euroon, sillä liiketoiminta sitoi vähemmän nettokäyttöpääomaa.

Planet Positive -tuotteidemme 12 kuukauden myynti kasvoi 34 % edellisvuodesta 1 490 miljoonaan euroon. Näiden kestävien tuotteiden kysyntä on edelleen vahvaa. Saimme neljänneksellä suuren Planet Positive -kuparirikastamotilauksen kaivosasiakkaalle Kazakstaniin. Tilaus sisältää Metson toimittamat prosessilaitteet jauhatukseen, vaahdotukseen ja vedenpoistoon. Muita Planet Positive -tilauksia olivat muun muassa kanadalaiselta rautamalmin tuottajalta saatu jauhinmyllytilaus, joka tukee terästeollisuuden hiilestä irtautumista korkealaatuista puhdasta rautamalmia tuottavien prosessien avulla, sekä vedenpuhdistamotoimitus Keliberin Suomeen rakennettavalle litiumlaitokselle.

Olemme olleet aktiivisia yritysostoissa ja julkistaneet tänä vuonna kolme kauppaa. Yritysostot ovat osa strategiaamme, ja niiden tavoitteena on laajentaa tarjoamaamme ja osaamistamme sekä hyödyntää maailmanlaajuista toimintaamme hankittujen liiketoimintojen kasvattamiseksi ja asiakasarvon tuottamiseksi. Lisäksi olemme edenneet Metals & Chemical Processing ja Ferrous & Heat Transfer -liiketoimintojen myynnissä siirtämällä ne lopetettuihin liiketoimintoihin 30.9.2023 alkaen.

Strategiaprosessimme tuloksena olemme päivittäneet taloudellisia tavoitteitamme ja päättäneet nostaa oikaistun EBITA- marginaalin tavoitettamme. Uusi tavoitteemme on enemmän kuin 17 % syklin yli, kun aiempi tavoitteemme oli enemmän kuin 15 % syklin yli. Tavoitteen nostaminen perustuu näkemykseemme mahdollisuuksistamme parantaa segmenttiemme kannattavuutta ja arvontuottoa osakkeenomistajillemme.

Markkinanäkymät

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä Mineraalit- että Kivenmurskaus-segmenteissä.

Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso odotti yleisen markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla Mineraalit-segmentissä ja hieman hidastuvan Kivenmurskaus-segmentissä.

Avainluvut

Milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos %

Q1–Q3/2023

Q1–Q3/2022

Muutos %

2022

Saadut tilaukset

1 191

1 318

-10

4 020

4 186

-4

5 623

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset

677

726

-7

2 274

2 177

4

2 833

% saaduista tilauksista

57

55

57

52

50

Tilauskanta

 

 

 

3 179

3 336

-5

3 303

Liikevaihto

1 319

1 305

1

4 049

3 614

12

4 970

Palveluliiketoiminnan liikevaihto

710

695

2

2 133

1 855

15

2 558

% liikevaihdosta

54

53

53

51

51

Oikaistu EBITA

213

202

5

662

505

31

715

% liikevaihdosta

16,1

15,5

16,4

14,0

14,4

Liikevoitto*

189

187

1

604

306

97

490

% liikevaihdosta

14,3

14,4

14,9

8,5

9,9

Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnot, euroa*

0,14

0,15

-7

0,49

0,23

113

0,39

Liiketoiminnan kassavirta

161

21

669

333

110

203

322

Nettovelkaantumisaste

 

 

 

32,6

30,1

29,1

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

17 069

16 277

5

16 705

*Q1–Q3/2022 ja koko vuoden 2022 luvut sisältävät Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuvan 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 27.10.2023 klo 13.00 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://metso.videosync.fi/q3-2023

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta.

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010591

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)metso.com  

 

Materiaalit

{{field.label}}
{{item.Title}} {{item.FileSizeKb}} {{item.FileSizeMb}}
{{ item.Title }}