Etusivu Yritys Sijoittajalle Taloudellista tietoa Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Ensimmäinen neljännes 2024 lyhyesti

  • Asiakkaiden aktiviteetti odotusten mukaista; Kivenmurskaus-segmentissä ja Mineraalit-segmentin palveluliiketoiminnassa aktiviteetti parantui edellisestä neljänneksestä
  • Saadut tilaukset laskivat 8 % ja olivat yhteensä 1 361 miljoonaa euroa (1 485 miljoonaa euroa), palveluliiketoiminnan tilaukset laskiva 5 %
  • Liikevaihto laski 9 % ja oli 1 217 miljoonaa euroa (1 334 miljoonaa euroa), palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 %
  • Oikaistu EBITA oli 200 miljoonaa euroa, mikä on 16,5 % liikevaihdosta (211 miljoonaa euroa ja 15,8 %)
  • Liikevoitto oli 188 miljoonaa euroa eli 15,4 % liikevaihdosta (193 miljoonaa euroa ja 14,5 %)
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 158 miljoonaa euroa (110 miljoonaa euroa)

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Kuluva vuosi on alkanut odotustemme mukaisesti. Mineraalit-segmentin palveluliiketoiminnassa ja Kivenmurskaus-segmentin laitemarkkinoilla nähtiin parannusta, kun taas asiakkaiden päätöksenteko Mineraalit-segmentin laiteliiketoiminnassa oli hidasta. Huolimatta tästä parannuksesta edellisestä neljänneksestä konsernin tilaukset laskivat 8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Keskeisten metallien, kuten kuparin, hinnat ovat nousseet, minkä vuoksi asiakkaat ovat ajaneet tuotantoaan korkeilla käyttöasteilla. Tämä tuki Mineraalit-segmentin palveluliiketoimintaa, jonka tilaukset olivat lähes samalla korkealla tasolla kuin vuosi sitten.

Neljänneksen liikevaihto laski molemmissa segmenteissä, mikä johtui laitteiden matalammasta tilauskannasta vuoden alussa. Mineraalit-segmentin palveluiden liikevaihto kuitenkin kasvoi 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, millä oli positiivinen vaikutus myynnin jakaumaan. Palveluliiketoiminnan osuus oli 68 prosenttia Mineraalit-segmentin liikevaihdosta.

Kaikkiaan kannattavuutta paransivat vahvistuneet bruttokatteet, jotka ovat seurausta onnistuneesta kustannusten hallinnasta ja hyvästä operatiivisesta toiminnasta sekä palveluliiketoiminnan suuremmasta osuudesta myynnistä. Olen ylpeä siitä, että pystymme säilyttämään erittäin hyvän kannattavuuden heikentyneessä toimintaympäristössä. Myös kassavirta kehittyi myönteisesti neljänneksen aikana, ja liiketoiminnan kassavirta nousi 158 miljoonaan euroon. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen neljänneksen tulokset osoittavat, että teemme oikeita asioita parantaaksemme tulostamme ja että olemme hyvässä vauhdissa kannattavuustavoitteemme saavuttamiseksi.

Kohdennettujen toimenpiteiden ansiosta kannattavuus oli vakaata molemmissa segmenteissä. Kivenmurskaus-segmentin oikaistu 17,0 prosentin EBITA-marginaali  oli vain hieman matalampi kuin vertailukautena huolimatta segmentin liikevaihdon laskusta. Mineraalit-segmentin oikaistu EBITA-marginaali oli 17,5 prosenttia kuten vertailukaudella. Kustannussäästöt ja palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvu tasoittivat Mineraalit-segmentin laiteliiketoiminnan liikevaihdon laskun negatiivista vaikutusta.

Työturvallisuutemme kärsi maaliskuussa takaiskun kumitehtaallamme Irapuatossa Meksikossa sattuneen vakavan onnettomuuden seurauksena. Tehtaan käsivuorausalueella tapahtunut höyryräjähdys johti yhdentoista kollegamme loukkaantumiseen sekä omaisuusvahinkoihin. Loukkaantuneiden hyvinvointi on etusijalla, ja onnettomuuden tutkinta on edelleen käynnissä.

Vastuullisuustyömme painopistealueita ovat edelleen Planet Positive -tuotetarjoama sekä innovaatiot liittyen asiakkaisiimme, henkilöstöömme ja kulttuuriimme. Lisäksi panostamme oman toimintamme ympäristötehokkuuteen  ja vastuulliseen toimitusketjuun. Näissä kaikissa asioissa olemme edistyneet merkittävästi, ja odotan lisää hyviä tuloksia vuoden 2024 aikana.

Odotamme markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla molemmissa segmenteissä. Yleisesti odotetaan, että metallien korkeammat hinnat ja mahdolliset koronalennukset voisivat kiihdyttää taloudellista toimeliaisuutta ja kysyntää toimialoillamme myöhemmin tämän vuoden aikana. Kaikissa markkinaolosuhteissa jatkamme kustannusten hallintaa, toteutamme muita toimia kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi ja varmistamme, että tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

Markkinanäkymät

Metso odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä Mineraalit-segmentissä että Kivenmurskaus-segmentissä.

Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso odotti yleisen markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla Mineraalit-segmentissä ja paranevan Kivenmurskaus-segmentissä.

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Avainluvut

Milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos %

2023

Saadut tilaukset

1 361

1 485

-8

5 252

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset

815

855

-5

2 955

% saaduista tilauksista

60

58

56

Tilauskanta

2 998

3 397

-12

2 951

Liikevaihto

1 217

1 334

-9

5 390

Palveluliiketoiminnan liikevaihto

727

689

6

2 891

% liikevaihdosta

60

52

54

Oikaistu EBITA

200

211

-5

887

% liikevaihdosta

16,5

15,8

16,5

Liikevoitto

188

193

-3

805

% liikevaihdosta

15,4

14,5

14,9

Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnot, euroa

0,15

0,17

-12

0,65

Liiketoiminnan kassavirta

158

110

43

550

Nettovelkaantumisaste

30,1

27,2

33,8

Henkilöstö kauden lopussa

17 121

17 015

1

17 134

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Englanninkielinen audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään samana päivänä klo 12.00 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://metso.videosync.fi/q1-2024/

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta.

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048706

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)metso.com