Strategia

Mahdollistamme kestävää modernia elämäntapaa
Haluamme olla alamme johtava, vahvasti kasvuun, kannattavuuteen ja vastuullisuuteen keskittyvä yhtiö. Tuotteitamme ja palvelujamme käytetään kivenmurskaukseen, mineraalien käsittelyyn ja metallien jalostukseen tuottamaan materiaaleja nykyaikaisen elämäntapamme edellyttämiin tarpeisiin.

Tavoitteet

Oikaistu EBITA-marginaali yli 15 % syklin yli 

Luottoluokituksen säilyttäminen ’Investment Grade’ -tasolla 

Vuotuinen osinko vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta 

Vastuullisuuden kehittäminen 1,5°C asteen tavoitteen mukaisesti 

Vahvat lähtökohdat strategian toteuttamiseksi

Tärkeimmät vahvuudet

  1. Kattava tuote- ja palvelutarjooma sekä prosessiosaaminen läpi asiakkaiden arvoketjun 
  2. Laaja asennettu laitekanta ja vahva brändi 
  3. Palveluliiketoiminnan vahva läsnäolo ja osaaminen lähellä asiakkaita 
  4. Alan johtava, vastuullisuuteen keskittynyt teknologia- ja tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen  

Kasvua valituilla asiakastoimialoilla 

Olemme valinneet tärkeimmiksi asiakastoimialoiksemme kivenmurskauksen, mineraalien käsittelyn sekä valikoidut alueet metallien jalostuksessa. Kohdemarkkinamme tarjoavat houkuttelevia kasvunäkymiä ja niissä on myös merkittäviä mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää palveluliiketoimintaamme. Kasvua tukevat useat tunnetut maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, infrastruktuurihankkeet, yhteiskuntien sähköistäminen sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen. 

Näillä toimialoilla ensisijaisena tavoitteenamme on kehittää tuote- ja palveluliiketoimintaamme hyödyntämällä kattavaa prosessiosaamistamme. Rajoitamme muuta kuin omaa teknologiaamme ja osaamistamme sisältävien laajojen projektitoimitusten osuutta liiketoiminnan riskien pienentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. 

Strategian toteutuksen neljä painopistettä

Taloudellinen tuloksellisuus

Asiakkaan menestys

Vastuullisuus 

Aikaansaamisen kulttuuri

Aikaansaamisen kulttuuri

Vastuullisuuden edelläkävijä

Tarkoituksemme on olla kestävän, modernin elämäntavan  mahdollistaja Ympäristöasiat ovat olennainen osa vastuullisuusstrategiaamme, koska ilmastonmuutos on iso haaste asiakasteollisuuksissamme. Asiakkaamme vaativat meiltä tehokkaampia ja vastuullisempia ratkaisuja saavuttaakseen omat kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa ja vastatakseen keskeisten raaka-aineiden nopeasti kasvavaan kysyntään. Suurena laitetoimittajana mahdollistamme suurimman positiivisen muutoksen tekemällä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tehdäksemme heidän prosesseistaan kestävämpiä.

Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme. Nämä tuotteet ovat todistetusti energia- ja/tai vesitehokkaampia  kuin vastaavat markkinoilla olevat ratkaisut. Ne vähentävät päästöjä ja auttavat asiakkaitamme edistämään muita vastuullisuustavoitteitaan, kuten saastumisen vähäneminen. Planet Positive -palvelut tarjoavat asiakkaillemme samanlaisiä vastuullisuushyötyjä. Planet Positive -portfolioon  kuuluu yli 100 tuotetta ja tavoitteenamme on laajentaa ja  kehittää Planet Positive -valikoimaamme edelleen tutkimuksen – ja tuokehityksen avulla.

Turvallisuus on elinehto asiakastoimialoillamme. Pyrimme olemaan toimialamme edelläkävijä turvallisuuskulttuurin  kehityksessä, ja tuotteidemme turvallisuus on yksi tutkimus- ja tuotekehitystyömme painopistealueista.

Tavoitteenamme on nettonollapästöt omissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä, 20 %:n logistiikan päästövähennykset vuoteen 2025 mennessä ja että 30 %:lla tavarantoimittajistammme on tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoteen

2025 mennessä. Tämän lisäksi 100 % T&K-hankkeiden projektikuluista tulee olla suunnattu  projekteihin, joilla on energiatehokkuuteen,  päästöihin, kiertotalouteen, vedenkäyttöön tai turvallisuuteen liittyviä vuotuisia tavoitteita.