Kiertotaloustarjoamamme

Kiertotalous
Kiertotalousratkaisut ovat tärkeä osa liiketoimintamalliamme. Voimme vaikuttaa resurssien niukkuuteen, jätteisiin, päästöihin ja energiankulutukseen monin tavoin, ja menetelmät kehittyvät jatkuvasti.
Kiertotalous maailmassa

Kiertotalous maailmassa

Kierrätys ei tarkoita vain uudelleenkäyttöä. Metsolle se tarkoittaa ensisijaisesti laitteen pidempää elinikää ja materiaalitehokkuutta. Materiaalitehokkuus on käytettävissä olevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä – pienempää määrää neitseeellisiä raaka-aineita ja niiden korvaamista kierrätetyillä uusioraaka-aineilla. Kierrätettyjen raaka-aineiden käytön lisääminen on tehokas tapa pienentää tuotantoprosessien kokonaisympäristövaikutuksia.

Nykyinen elämäntapamme pohjaa materiaalien talteenottoon maaperästä. Ihmiskunnan tämänhetkisillä kulutustottumuksilla käytämme vuosittain kolmen planeetan edestä luonnonvaroja. Siksi odotukset kaivosteollisuudelle ovat korkeat. Energiasiirtymän edellyttämien akkumetallien toimittaminen minimaalisin ympäristövaikutuksin on haastava yhtälö. Kiertotalousajattelussa jätettä ei synny ja materiaalit pidetään kierrossa ja käytössä mahdollisimman pitkään. Tuotteiden takaisinotto, liisaus ja jälleenmyynti ovat tehokkaita tapoja tukea kiertotaloutta niukkojen resurssien maailmassa.

Liiketoimintamallimme tukee kiertotaloutta

Raaka-aineiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa nopeasti ja niitä on niukemmin saatavilla, mikä on merkittävä haaste asiakasteollisuuksillemme. Neitseellisten raaka-aineiden käytön lisäksi kiinnostus romumateriaalien käyttöön on kasvussa – niitä tarvitaan energiasiirtymää mahdollistavien
metallien kysynnän kasvuun vastaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kiertotalousratkaisut ovat tärkeä osa liiketoimintamalliamme.​​​​​​ Meillä on laaja valikoima kestäviä ja ympäristötehokkaita kiertotalouden ratkaisuja, kuten laitteita, joita on helppo huoltaa ja niiden osia kierrättää. Laitteemme valmistetaan vahvoista ja kestävistä materiaaleista, mikä varmistaa tuotteiden pitkän käyttöiän ja minimoi käyttövaiheen ympäristövaikutukset. Ympäristöhyötyjen lisäksi kiertotalousratkaisut ovat asiakkaillemme taloudellisesti houkuttelevia, koska laitteiden kuluminen aiheuttaa usein huomattavia suoria ja epäsuoria kustannuksia. Tarjoamme myös ratkaisuja purkujätteen käsittelyyn ja jätteiden hyödyntämiseen.

Energiankulutuksen pitkäkestoinen suunnittelu, huollot, korjaukset, uudelleenkäyttö, uudelleenvalmistaminen, kunnostus ja osien kierrätys ovat Metson keinoja minimoida tarvittavat resurssit, jätteet ja päästöt.. Kiertotalouskonseptiin kuuluvat myös laitteiden elinkaaren pidentäminen ja teollisten prosessien ympäristötehokkuuden - kuten energiatehokkuuden - parantaminen.

Liiketoimintamallimme tukee kiertotaloutta
Elektroniikkaromun kierrätys

Elektroniikkaromun kierrätys

Yksi kiertotalousratkaisuistamme on keskittynyt elektroniikkaromun, kuten piirilevyjen ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Maailmanlaajuisesti tämä on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista. Elektroniikkaromu sisältää kuparia, kultaa ja muita arvokkaita metalleja. Kun nämä neitseelliset raaka-aineet ovat loppumassa, raaka-aineiden turvalliselle ja ympäristöystävälliselle uudelleenkäytölle on yhä enemmän tarvetta. Oikein käsiteltyinä, uusioraaka-aineet voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen:

  • ​​​Sähköromun turvallisen ja tehokkaan käsittelyn kannalta on tärkeää käyttää automatisoituja sulatusratkaisuja, joita täydentää tehokas kaasunpuhdistus ja jätevesien käsittely.
  • Korkea metallien talteenottoaste ja prosessin toimivuus on tärkeää. Metso voi tarjota tätä monenlaisille uusioraaka-aineille - ja jopa jalostetulle metallituotteelle.
  • Metso voi tukea asiakkaita sähköisen romun käsittelyprosessin prosessikaavion, teknologian, käyttöönotto- ja neuvontapalvelujen kehittämisessä.

Myllynvuorauksen kierrätyspalvelu - viimeisin kiertotalousinnovaatiomme

Metso on kehittänyt vastuullista ja kestävää myllynvuorauksen kierrätyspalvelua (mill liner recycling service) yli vuosikymmenen ajan. Uusin kiertotalousinnovaatiomme on ainutlaatuinen erotuslinja kumin kierrätykseen Poly-Met™- ja Megaliner™-myllynvuorauksissa. Ratkaisua on testattu vuonna 2023 sekä Suomessa että Ruotsissa yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelu tulee laajenemaan muille markkina-alueille vuoden 2024
aikana. Kierrätyspalvelukonseptin etuja ovat muun muassa kierrätysmateriaalien talteenotto, pienemmät CO2-päästöt sekä turvallisempi ja tehokkaampi vuorausratkaisu. Konsepti lisää ympäristötehokkuutta ja vähentää kaatopaikalle menevää jätettä.

Myllynvuorauksen kierrätyspalvelu - viimeisin kiertotalousinnovaatiomme
Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus

Asfaltin ja muun purkujätteen kierrätys sekä teollisesti valmistetun hiekan käyttö yleistyvät nopeasti. Rakennusjätteen kierrätyksen ammattilaisilla on tärkeä tehtävä kiertotalouden toteuttamisessa.  Rakennusjäte koostuu tyypillisesti betonista ja tiilestä, raudoituksesta, puusta, muovista, kipsistä ja eristemateriaaleista. Raudan uudelleenkäyttöarvo on korkea, ja se on helppo eroteltava. Myös kevyempiä materiaaleja, kuten muovia, voidaan erottaa ja kierrättää, ja betoni murskata uudelleenkäyttöön. Murskattu betoni soveltuu muun muassa tiepohjiin ja teiden korjauksiin. Fossiilisen bitumin ja kiviainesten uudelleenkäyttö kierrätysasfaltissa on järkevää sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Metso on kierrätyksen asiantuntija, jolla on vuosikymmenten kokemus purkujätteelle sopivista tuotteista ja tarjoamamme soveltuu betonin ja asfaltin murskaukseen.