Etusivu Yritys Vastuullisuus Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Meillä on kattava ohjelma turvallisuutemme jatkuvaan parantamiseen.
Meillä on tinkimätön asenne turvallisuuteen

Meillä on tinkimätön asenne turvallisuuteen

Meillä on kattava turvallisuuden toimintaohjelma ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien työntekijöidemme, kumppaneidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta erilaisilla toimenpiteillä.

Vuonna 2023 jatkoimme kuolemantapausten ehkäisyyn tähtäävää ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2022. Ohjelman tarkoituksena on estää kuolemantapauksia ja vakavia tapaturmia suurimpien turvallisuusriskien yhdenmukaisella hallinnalla. Ohjelman tuloksena laadimme vuonna 2022 kymmenen turvallisuusdirektiiviä, jotka asettavat liiketoiminnoillemme yksityiskohtaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Nämä direktiivit ovat perustana kymmenelle tärkeälle turvallisuussäännölle.


Näiden sääntöjen ehdoton noudattaminen on välttämätöntä kaikissa olosuhteissa. Ne ovat myös työkalu, jonka avulla kaikki työntekijämme voivat tehdä oikeita päätöksiä ja puuttua vaarallisiin tilanteisiin. Yksi tehokkaimmista tavoista varmistaa turvallisuus on lopettaa vaarallinen työ ja säännöt ovat yksi lähestymistapa myös kannustaa työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan turvallisuusriskeistä.

Metson tärkeät turvallisuussäännöt kehitti tiimi, joka koostui omista teknisistä asiantuntijoista ja turvallisuuden ammattilaisista. Hankkeella oli ylimmän johdon tuki ja sitä toteutettiin yhteistyössä tuotannon ja urakoitsijoiden kanssa. Säännöt julkistettiin vuoden 2022 lopussa, jolloin myös aloitettiin niihin liittyvä koulutusohjelma. Vuoden 2023 aikana ne lanseerattiin koko organisaatiolle. Ohjelmassa turvallisuuden ammattilaiset kouluttavat johtajia ja esimiehiä, joiden vastuulla on kouluttaa tuotannon etulinjan työntekijät.

Metson tärkeät turvallisuussäännöt

Metson tärkeät turvallisuussäännöt on suunniteltu estämään kuolemantapauksia
ja vakavia vammoja erityisesti korkean riskin ympäristöissä. Ne täydentävät Metson Modus Operandi -ohjelmaa, joka määrittää turvallisen työskentelytavan edellytykset kaikille Metson työntekijöille. Säännöt koostuvat kymmenestä yleisimmästä riskistä, jotka voivat johtaa kuolemaan:
1. Kemikaalit
2. Ahtaat tilat
3. Trukit
4. Käsityökalut
5. Vaaraa aiheuttava energia
6. Nostot
7. Koneturvallisuus
8. Tieliikenne
9. Korkealla työskentely
10. Työskentely asiakkaan tiloissa

Sosiaalisen vastuun ja työntekijöiden vastuullisuusmittarit

{{decodeHtmlEntities(field.label)}}
{{ title }} {{ ingress }}
{{ title }} {{ ingress }}

Laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuuspolitiikat ja kestävän kehityksen hallinto

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkamme (QEHS-politiikat) osoittavat sitoutumisemme työskennellä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Politiikat kattavat luonnonvarojen kestävän käytön sekä työntekijöidemme ja tiloissamme tai suorassa valvonnassamme työskentelevien urakoitsijoiden terveyden ja turvallisuuden.

Terveys ja turvallisuus ovat menestyksemme kulmakiviä. QEHS-politiikkamme korostavat pyrkimystämme luoda turvallinen ja terveellinen työpaikka kaikille. Kaikilla Metsolaisilla on roolinsa tämän tavoitteen saavuttamisessa ja käytäntöjen ymmärtäminen ja niiden oikeaoppinen soveltaminen varmistaa, että pidämme työpaikkamme turvallisena ja terveellisenä joka päivä. QEHS-politiikkojemme avulla vahvistamme myös ympäristösitoumuksiamme, joiden tavoitteena on varmistaa luonnonvarojen kestävä käyttö, ympäristönsuojelu, lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja ympäristöjalanjälkemme minimoiminen arvoketjussa.

Integroitu johtamisjärjestelmämme noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä ja ISO-standardeja. Meillä ovat käytössä ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (terveys ja turvallisuus). Ulkopuolinen taho sertifioi Metson vuosittain varmistaaksemme, että  täytämme kaikki lailliset vaatimukset sekä direktiivi- ja ISO-standardit.

Laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuuspolitiikat ja kestävän kehityksen hallinto
Turvalliset tuotteet ja palvelut

Turvalliset tuotteet ja palvelut

Turvallisuus on ykkösvaatimus asiakastoimialoillanne. Metson tuotteet on suunniteltu täyttämään kaikki asiaankuuluvat standardit, normit ja direktiivit niissä maissa mihin niitä toimitetaan. Tuotteidemme mukana toimitetaan aina asianmukaiset käyttöohjeet turvallisen käytön ja huollon varmistamiseksi. Lisäksi laaja elinkaaripalveluiden valikoimamme varmistaa, että käytössä olevat tuotteet täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset myös ja pysyvät siten turvallisina koko elinkaarensa ajan. Tuotteidemme ja henkilöstömme turvallisuus on eräitä tutkimus- ja kehitystyömme avaintekijöitä.