Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2006 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat omistusosuuden muuttumiseen Outokumpu Technology Oyj:ssä
lokakuuta 9, 2006

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat omistusosuuden muuttumiseen Outokumpu Technology Oyj:ssä

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS JÄRJESTELYISTÄ,
JOTKA TOTEUTUESSAAN JOHTAVAT OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISEEN OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:SSÄ


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Outokumpu Technology
Oyj ilmoittaa, että Outokumpu Oyj (y-tunnus 0215254-1), Outokumpu Technology,
Nordea Pankki Suomi Oyj ja Lehman Brothers International (Europe) (Nordea
Pankki Suomi Oyj ja Lehman Brothers International (Europe) yhdessä osakemyynnin
järjestäjät) ovat tänään solmineet järjestämissopimuksen, joka toteutuessaan
aiheuttaa sen, että Outokumpu myy yhteensä 33.600.001 Outokumpu Technologyn
osaketta vastaten yhteensä 80 prosenttia Outokumpu Technologyn osakepääomasta
ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Outokumpu omistaa tällä hetkellä 100
prosenttia Outokumpu Technologyn osakepääomasta ja äänimäärästä. Mikäli
järjestämissopimus toteutuu, Outokummun omistusosuus tulee alittamaan
viidesosan Outokumpu Technologyn osakkeista ja äänimäärästä ja olemaan
seuraava:


                 Kpl-määrä    Osuus osakepääomasta    Osuus äänimäärästä
Osakkeita   8.399.999    20 %                               20 %


Outokumpu on tänään solminut Outokumpu Technologyn osakemyynnin
järjestäjien kanssa osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti järjestäjät voivat 
lainata enintään yhteensä 3.360.000 Outokumpu Technologyn osaketta
Outokummulta. Osakelainaussopimus on voimassa enintään kolmenkymmenen päivän ajan
siitä, kun Outokumpu Technologyn osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssi Oy:ssä.


Outokumpu on antanut Outokumpu Technologyn osakemyynnin järjestäjille
oikeuden ostaa ylikysyntätilanteessa milloin tahansa kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa siitä, kun Outokumpu Technologyn osakkeet otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssi Oy:ssä enintään yhteensä 3.360.000 Outokumpu
Technologyn osaketta osakemyynnissä myytyjen osakkeiden lisäksi
yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi (Lisäosakeoptio). Lisäosakeoption mahdollinen
käyttö lopettaa Outokummun ja järjestäjien välisen lainaussopimuksen ja
järjestäjät palauttavat lainaamansa osakkeet Outokummulle.


Mikäli järjestäjät lainaavat osakelainaussopimuksen mukaiset osakkeet
täysimääräisesti ja käyttävät Lisäosakeoption täysimääräisesti,
Outokummun omistusosuus Outokumpu Technologyn osakepääomasta ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä laskee osakelainauksen laina-ajaksi ja Lisäosakeoption
käytön jälkeen alle kolmen kahdeskymmenesosan ja on seuraava:


                    Kpl-määrä      Osuus osakepääomasta    Osuus äänimäärästä
Osakkeita     5.039.999      12 %                                12 %


Outokumpu Technologyn osakepääoma koostuu yhteensä 42.000.000
osakkeesta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.


OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ


Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 5292003, matkapuhelin 0400 954141
rita.uotila@outokumputechnology.com

Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa.
Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi
Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota
eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act
of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai
soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei
tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.


Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten
osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta
hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.


Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole
rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin
ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt,
joiden liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi 
ja kenen on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä
(joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.