Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2021 Metso Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021
Pörssitiedote marraskuuta 2, 2021

Metso Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 2.11.2021 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja tammi-kesäkuulta 2020 ennen Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymistä. Havainnollistavat yhdistellyt historialliset tiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden rakenteen mukaisesti.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Kolmas neljännes 2021 lyhyesti, IFRS
 

 • Vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat ja olivat 1 649 miljoonaa euroa (809 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 023 miljoonaa euroa (957 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA parani ja oli 139 miljoonaa euroa eli 13,6 % liikevaihdosta (111 miljoonaa euroa ja 11,6 %)
 • Liikevoitto parani ja oli 107 miljoonaa euroa eli 10,5 % liikevaihdosta (51 miljoonaa euroa ja 5,4 %)

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti IFRS (1-6/2020 luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)
 

 • Saadut tilaukset kasvoivat 44 % ja olivat 4 111 miljoonaa euroa (2 846 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 2 958 miljoonaa euroa (2 920 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA nousi ja oli 384 miljoonaa euroa eli 13,0 % liikevaihdosta (345 miljoonaa euroa ja 11,8 %)
 • Liikevoitto 295 miljoonaa euroa eli 10,0 % liikevaihdosta (209 miljoonaa euroa ja 7,2 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,24 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 444 miljoonaa euroa 
 • Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 116 miljoonan euron vuositaso syyskuun lopussa

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Kaikkien liiketoimintojen vahva markkina-aktiviteetti jatkui kolmannella neljänneksellä ja johti ennätyskorkeaan tilauskertymään. Planet Positive -tuotteidemme kysyntä oli vilkasta kaikissa segmenteissä. Nämä ovat tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan toimintojensa vastuullisuutta. Myös palveluliiketoiminnan aktiviteetti parantui, kun asiakkaidemme korkeat käyttöasteet ja pandemiaan liittyvien rajoitusten asteittainen purku tukevat tuottavuutta parantavia investointeja, kuten laiteuusintoja -ja modernisointeja. Kivenmurskausmarkkinoilla koettiin normaalia kausivaihtelua toiseen neljännekseen verrattuna, mutta markkina-aktiviteetti on myös tämän matalan sesongin aikana ollut aikaisempia vuosia parempaa. Saadut tilauksemme olivat yhteensä 1 649 miljoonaa euroa eli yli kaksi kertaa korkeammat kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilausten kasvua siivittivät Mineraalit- ja Metallit-segmenttien saamat isot tilaukset.

Konsernin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia kolmannella neljänneksellä 1 023 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu on ollut tilausten kasvua hitaampaa laitetilauksiin painottuneen tilauskantamme sekä toimitusketjun ja logistiikan rajoitteiden takia. Keskitymme jatkossakin hillitsemään näiden haasteiden vaikutusta ja parantamaan toimituskykyämme. Neljänneksen tulos oli hyvä, ja kaikki segmenttimme onnistuivat parantamaan kannattavuuttaan. Konsernin oikaistu EBITA-marginaali nousi 13,6 prosenttiin vertailukauden 11,6 prosentista. Kannattavuutta paransivat toteutuneet synergiat ja omiin toimintoihimme ja hinnoitteluun liittyvät toimenpiteet. Oikaistun EBITA-tuloksen lisäksi myös liiketoiminnan kassavirtamme on ollut vahva; kolmannella neljänneksellä 172 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 444 miljoonaa euroa.

Metso Outotecin integraatio on edelleen edennyt suunniteltua nopeammin. Kustannussynergioissa saavutimme syyskuun lopussa 116 miljoonan euron vuositason, ja uskomme saavuttavamme 120 miljoonan euron tavoitteemme vuoden loppuun mennessä. Myös liikevaihtosynergioita on saavutettu hyvässä tahdissa: niitä on liikevaihdon kautta toteutunut 68 miljoonaa euroa, minkä lisäksi 158 miljoonaa euroa on kirjattu tilauskantaan. Kuluvaa vuotta on jäljellä vielä muutama kuukausi, mutta jo tässä vaiheessa voin todeta, että olemme erittäin tyytyväisiä integraation etenemiseen sen ensimmäisestä päivästä lähtien ja aiomme saattaa hankkeen päätökseen vuoden lopussa. Tästä eteenpäin keskitymme kasvuun ja asiakkaidemme menestykseen ja jatkamme sisäisiä parannustoimenpiteitä osana normaalia liiketoimintaa.

Olemme edistyneet hyvin myös vastuullisuudessa, joka on strateginen prioriteettimme. Viimeisin IPCC:n raportti korostaa tarvetta yhä nopeammille toimille ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Tästä syystä olemme päivittäneet omien toimintojemme hiilidioksidipäästötavoitetta. Uuden tavoitteen mukaan aiomme vähentää päästöjämme 50 prosenttia vuoteen 2024 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä. Aiemmin tavoittelimme päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo tähän mennessä edistyneet hiilidioksidipäästöjemme vähentämisessä hyvin, sillä useissa toimipaikoissamme on siirrytty uusiutuvan energian käyttöön, ja jatkamme toimiamme oman energiankulutuksemme vähentämiseksi edelleen. Vastuullisuusstrategiamme keskiössä on noin 100 tuotteen Planet Positive -tarjoamamme. Planet Positive -tuotteet ovat todistetusti energia- tai vesitehokkaampia kuin markkinoilla olevat vastaavat ratkaisut. Lisäksi ne vähentävät päästöjä merkittävästi ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan myös muita heille tärkeitä, esimerkiksi kiertotalouden, vastuullisuustavoitteita. Planet Positive -tuotteiden kysyntä on viime aikoina kasvanut markkinoita nopeammin ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan. Tavoitteenamme on kehittää tarjoamaamme siten, että saatavilla on Planet Positive -tuote asiakkaidemme prosessien kaikkiin vaiheisiin.

Covid-19-markkinapäivitys

Paikalliset ja alueelliset rajoitukset vaikuttavat edelleen pääsyyn asiakkaiden luokse; rajoitusten asteittaisesta lieventämisestä huolimatta erityisesti kansainvälinen matkustaminen on hankalaa. Tämä hidastaa päätöksentekoa ja ylipäätään yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Metso Outotecin oma toiminta on jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. 

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Avainluvut (IFRS, 1-6/2020 havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroa IFRSQ3/2021 Oikaistu*Q3/2020 Muutos % Q1-Q3/2021 Oikaistu Q1-Q3/2020 Muutos % 2020
Saadut tilaukset 1 649 809 104 4 111 2 846 44 4 150
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 573 460 25 1 710 1 552 10 2 071
% saaduista tilauksista 35 57 - 42 55 - 50
Tilauskanta - - - 3 496 2 049 - 2 366
Liikevaihto 1 023 957 7 2 958 2 920 1 3 897
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 504 522 -3 1 497 1 533 -2 2 017
% liikevaihdosta 49 54 - 51 53 - 52
Oikaistu EBITA 139 111 25 384 345 11 448
% liikevaihdosta 13,6 11,6 - 13,0 11,8 - 11,5
Liikevoitto 107 51 108 295 209 41 253
% liikevaihdosta 10,5 5,4 - 10,0 7,2 - 6,5
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa (IFRS) 0,09 - - 0,24 - - 0,20
Liiketoiminnan kassavirta (IFRS) 172 - - 444 - - 587
Nettovelkaantumisaste, % (IFRS) - - - 26,5 - - 39,2
Henkilöstö kauden lopussa - - - 15 558 - - 15 466

* Pois lukien Kierrätys-liiketoiminta, joka on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 13.00 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 40871352# 

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com  

Metso Outotec Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

 Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Vuonna 2021 sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla kahdeksanneksi.

 Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Metso Outotecin Osavuosikatsaus Q3 2021 Lataa