Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2021 Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020
Pörssitiedote helmikuuta 16, 2021

Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 16.02.2021 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec laski liikkeeseen uusia osakkeita Metson osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle.

IFRS-raportoinnissa tämä järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Metso Minerals on kirjanpidollinen ostaja ja Outotec kirjanpidollinen kaupan kohde. IFRS:n mukaiset vuoden 2019 ja tammi-kesäkuun 2020 luvut sisältävät vain Metso Mineralsin carve-out-tiedot. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa segmenttiraportointi perustuu Metso Outotecin segmenttirakenteeseen eli Mineraalit-, Kivenmurskaus- sekä Metallit-segmentteihin. Metso Outotec ilmoitti 28.10.2020 päätöksestään divestoida Kierrätys-liiketoimintansa ja Kierrätys-liiketoiminta on siksi luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi vuonna 2020. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tuloslaskelma, tilauskertymä ja tilauskanta liittyvät jatkuvaan toimintaan ja vertailukauden tiedot on oikaistu vastaavasti. Liiketoiminnan myyntiin liittyvät tiedot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi ja esitetty liitteessä 9. Metallit ja kierrätys -segmentti nimitettiin Metallit-segmentiksi vastaamaan muutoksia jatkuvassa liiketoiminnassa.

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja vuodelta 2019 sekä tammi-kesäkuulta 2020. Havainnollistavat historialliset segmenttitiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden segmenttirakenteen mukaisesti. Outotecin tiedot esitetään Outotecin laadinta- ja laskentaperiaatteita noudattaen. Outotecin Minerals Processing -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Mineraalit-segmenttiin ja Outotecin Metals Refining -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Metallit-segmenttiin.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)

 • Saadut tilaukset 1 304 miljoonaa euroa (1 045 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 977 miljoonaa euroa (1 087 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA 103 miljoonaa euroa eli 10,6 % liikevaihdosta (138 miljoonaa euroa tai 12,7 %)
 • Kierrätys-liiketoiminta mukaan luettuna saadut tilaukset olivat 1 348 miljoonaa euroa, liikevaihto 1 012 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 106 miljoonaa euroa
 • EBIT 44 miljoonaa euroa eli 4,5 % liikevaihdosta (103 miljoonaa euroa tai 9,4 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,02 euroa
 • Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 65 miljoonan euron vuositaso

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti, IFRS sekä havainnollistavia yhdisteltyjä lukuja

 • Saadut tilaukset 4 150 miljoonaa euroa (4 370 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 3 897 miljoonaa euroa (4 030 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA 448 miljoonaa euroa eli 11,5 % liikevaihdosta (509 miljoonaa euroa ja 12,6 %)
 • EBIT 253 miljoonaa euroa eli 6,5 % liikevaihdosta (423 miljoonaa euroa ja 10,5 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (perustuen ulkona olevien osakkeiden määrään) 
 • Liiketoiminnan rahavirta 587 miljoonaa euroa (IFRS) 
 • Nettovelka 799 miljoonaa euroa (IFRS) ja nettovelkaantumisaste 39,2 % (IFRS)
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2020 yhteensä 0,20 euron osinkoa, joka maksettaisiin kahdessa erässä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Metso Outotecin kesäkuun 2020 lopussa toteutuneen yhdistymisen jälkeen olemme olleet kiireisiä integraation ja synergioiden toteuttamisessa sekä määrittäessämme uuden yrityksen tulevaisuuden suuntaa. Edistyimme nopeasti ja tehokkaasti kaikilla näillä rintamilla vuoden toisella puoliskolla ja ensimmäisiä tuloksia nähtiin jo vuoden lopulla. Organisaation uudelleenjärjestely on lähes valmis ja integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavuttiin 65 miljoonan euron vuositaso vuoden 2020 lopussa. Parannustoimia on edelleen käynnissä ja niiden tuloksia nähdään vuoden 2021 aikana.

Tärkeä virstanpylväs yhtiöllemme oli uuden strategiamme ja taloudellisten tavoitteidemme julkistaminen lokakuussa 2020. Metso Outotecin tarkoituksena on mahdollistaa kestävä nykyaikainen elämäntapa. Yhtiön tavoitteena on tulla alansa johtavaksi tuotteiden, teknologioiden ja palvelujen toimittajaksi, jonka taloudellinen tulos on alansa kärkeä. Strategian toteutus  perustuu neljään painopistealueeseen: integraatio ja taloudellinen tulos, asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja kulttuuri. Nämä painopistealueet johtavat meitä jokapäiväisessä työssämme ja tuottavat arvoa kaikille sidosryhmillemme. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on oikeat ihmiset, paras osaaminen sekä lisäarvoa tuottava palvelu- ja tuotetarjooma tavoittelemamme aseman saavuttamiseksi. Tammikuussa saamamme tunnustus maailman kahdeksanneksi vastuullisimpana yhtiönä on hyvä osoitus vahvoista lähtökohdistamme. Haluan kiittää koko henkilöstöä heidän ponnistuksistaan yhdistymisen loppuunsaattamisessa ja uuden yhtiön rakentamisessa vuonna 2020.

Saavutimme vuonna 2020 kaiken kaikkiaan hyviä tuloksia, vaikka koronaviruspandemia heikensikin toimintaympäristöämme. Asiakastoimialoillamme vallinneista rajoituksista huolimatta saamamme tilaukset ja liikevaihtomme laskivat  orgaanisesti vain 5 % ja 4 %  vuodesta 2019. Kivenmurskaus- ja Mineraalit -segmenttien kannattavuus oli hyvällä tasolla. Sen sijaan koronaviruspandemian takia laskeneesta myynnistä eniten kärsinyt Metallit-segmentti raportoi tappiollisen tuloksen. Metallit-segmentin kannattavuuden parantamiseen keskitytään meneillään olevassa uudelleenjärjestelyohjelmassa, jonka tuloksia nähdään vuonna 2021.

Neljännellä neljänneksellä  saadut tilaukset kasvoivat Mineraalit- ja Metallit-segmenteissä ja asiakkaiden aktiviteetti parani Kivenmurskaus-segmentissä. Vuoden 2020 lopun vahva tilauskertymä antaa hyvän alun vuodelle  2021, ja samalla toivomme voivamme palata asteittain normaaliin koronaviruspandemian ja siihen liittyvien rajoitusten helpottuessa.

Covid-19-markkinapäivitys

Vuoden alkukuukausien aikana maailmalla leviämään lähtenyt koronavirus vaikutti negatiivisesti Metso Outotecin markkinoihin ja sen asiakkaiden toimintaan vuoden 2020 aikana. Vakavimmat vaikutukset koettiin toisella neljänneksellä, minkä jälkeen tilanne vakiintui ja pysyi suurelta osin muuttumattomana vuoden loppuun saakka. Merkittävimmät vaikutukset liittyivät työvoiman liikkuvuuden rajoittamiseen ja rajalliseen pääsyyn asiakkaiden luokse. Myös Metso Outotecin omissa toiminnoissa oli keväällä rajoituksia, mutta toiminta jatkui terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien lisätoimenpiteiden ansiosta kesäkuun alun jälkeen ilman merkittäviä häiriöitä.   

Kivenmurskausliiketoiminnassa koettiin keväällä nopeimmat ja kielteisimmät vaikutukset, mutta markkinoiden toiminta normalisoitui vuoden loppua kohti. Kaivos- ja metallienjalostusmarkkinoilla suurempiin investointihankkeisiin liittyvä päätöksenteko oli hidasta liikkumiseen ja matkustukseen liittyvien rajoitusten takia. Tästä huolimatta positiiviset uutiset rokotteen kehityksestä ja korkeat metallien hinnat aktivoivat päätöksentekoa neljännessä neljänneksessä ja johtivat vahvaan tilauskertymään. Palveluliiketoimintaan vaikuttivat jonkin verran rajoitukset, jotka liittyivät pääsyyn asiakkaiden luokse suunnittelemaan, valmistelemaan ja suorittamaan palvelu- ja modernisointitöitä. Vara- ja kulutusosien kysyntä pysyi hyvänä kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja metallien korkeiden hintojen ansiosta.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin paranevan, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Avainluvut (Q4/2020 IFRS, muut kaudet havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroa IFRS Q4/2020 OikaistuQ4/2019 Muutos % 2020 Oikaistu2019 Muutos %
Saadut tilaukset 1 304 1 045 25 4 150 4 370 -5
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 519 571 -9 2 071 2 304 -10
    % saaduista tilauksista 40 55 - 50 53 -
Tilauskanta - - - 2 366 2 419 -2
Liikevaihto 977 1 087 -10 3 897 4 030 -3
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 483 575 -16 2 017 2 179 -7
    % liikevaihdosta 50 53 - 52 54 -
Oikaistu EBITA 103 138 -25 448 509 -12
    % liikevaihdosta 10,6 12,7 - 11,5 12,6 -
Liikevoitto 44 103 -58 253 423 -40
    % liikevaihdosta 4,5 9,4 - 6,5 10,5 -
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa (IFRS) 0,03 - - 0,20* - -
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 - - 0,17** - -
Liiketoiminnan kassavirta (IFRS) 177 - - 587 - -
Nettovelkaantumisaste, % (IFRS) - - - 39,2 - -
Henkilöstö kauden lopussa - - - 15 466 - -

* perustuu keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään (737 413 tuhatta)
**perustuu ulkona olevien osakkeiden lukumäärään (827 979 tuhatta)

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 Suomen aikaa. 

Lähetystä voi seurata osoitteessa Tilinpäätöstiedote 2020 - Metso Outotec (mogroup.com). Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 50165258#

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com  

 

Metso Outotec Oyj

 

Eeva Sipilä 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

 

Juha Rouhiainen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

 

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.   

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Release Lataa