Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2022 Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021
Pörssitiedote helmikuuta 10, 2022

Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 10.02.2022 klo 09:00 paikallista aikaa

Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Havainnollistavat yhdistellyt historialliset tiedot tammi-kesäkuulta 2020 ennen yhdistymistä perustuvat Metso Mineralsin carve-out-tietoihin sekä Outotecin tietoihin.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Neljäs neljännes 2021 lyhyesti, IFRS

 • Vahva markkina-aktiviteetti jatkui
 • Saadut tilaukset olivat 1 310 miljoonaa euroa (1 304 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 1 278 miljoonaa euroa (977 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA parani ja oli 164 miljoonaa euroa eli 12,8 % liikevaihdosta (103 miljoonaa euroa ja 10,6 %)
 • Liikevoitto parani ja oli 130 miljoonaa euroa eli 10,2 % liikevaihdosta (44 miljoonaa euroa ja 4,5 %)
 • Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 142 miljoonan euron vuositaso joulukuun lopussa, mikä ylittää selvästi 120 miljoonan euron tavoitteen

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti IFRS (1-6/2020 luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)

 • Saadut tilaukset kasvoivat 31 % ja olivat 5 421 miljoonaa euroa (4 150 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 4 236 miljoonaa euroa (3 897 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA nousi ja oli 547 miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta (448 miljoonaa euroa ja 11,5 %)
 • Liikevoitto parani 425 miljoonaan euroon eli 10,0 % liikevaihdosta (253 miljoonaa euroa ja 6,5 %)
 • Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, 0,35 euroa (0,20 euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta 608 miljoonaa euroa (587 miljoonaa euroa)
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2021 yhteensä 0,24 euron osinkoa, joka maksettaisiin kahdessa erässä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Metso Outotecin viime vuosi oli menestyksekäs. Liikevaihtomme ja tuloksemme parantuivat merkittävästi, yhtiön integraatio- ja synergiaohjelma saatiin päätökseen ennakoitua nopeammin ja menimme eteenpäin useilla tärkeillä alueilla kuten kestävässä kehityksessä. Haluan kiittää koko henkilöstöämme merkittävästä työpanoksesta, jonka avulla yhdessä saavutimme kaiken tämän.

Tuotteidemme ja palveluidemme koko vuoden jatkunut vahva kysyntä siivitti saamamme tilaukset 31 %:n kasvuun, ja kaikki kolme segmenttiämme raportoivat kaksinumeroisen tilauskasvun. Asiakkaat investoivat erityisen aktiivisesti uusiin laitteisiin, kun taas pandemiaan liittyvät maailmanlaajuiset rajoitukset rajoittivat jonkin verran asiakkaiden luona toteutettavien palvelujen kysyntää. Odotustemme mukaisesti liikevaihtomme kasvu kiihtyi Mineraalit-laiteliiketoiminnassa ja Metallit-liiketoiminnassa kahden viimeisen neljänneksen aikana, kun toimitukset tilauskannasta lisääntyivät. Toimitusketjujen rajoitukset ovat pidentäneet palveluliiketoiminnan sekä viime aikoina myös Kivenmurskaus-liiketoiminnan toimitusaikoja.

Liikevaihdon 9 %:n vuosikasvu, kustannussynergiat ja muut parannustoimenpiteet paransivat kannattavuuttamme. Oikaistu EBITA nousi 22 % ja oli 547 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-marginaali parani 12,9 %:iin. Lisäksi liiketoiminnan kassavirta oli vahva eli 608 miljoonaa euroa.

Tarkasteltaessa erityisesti viimeistä neljännestä saavutimme liikevaihdon 31 %:n kasvun tuloksena vahvan oikaistun EBITA:n eli 164 miljoonaa euroa ja 12,8 %:n oikaistun EBITA-marginaalin. Odotustemme mukaisesti maailmanlaajuisen toimitusketjun haasteet ja kohonneet logistiikka- ja energiakustannukset vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteemme neljännellä neljänneksellä. Kokonaisuudessaan myönteinen kehitys ja vuoden lopun hyvä tilauskanta antavat meille vakaat lähtökohdat pyrkiessämme kohti tavoitteitamme vuonna 2022.   

Vuonna 2021 edistyimme hyvin kestävän kehityksen ohjelmassamme. Päivitimme oman toimintamme päästövähennystavoitteet, ja tavoittelemme omien CO2-päästöjemme puolittamista vuoteen 2024 mennessä ja nettonollaa vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2021 aikana vähensimme CO2-päästöjämme 58 % vuoden 2019 tasoon verrattuna. Tämä vähennys vastaa noin 70 tuhatta hiilidioksiditonnia ja se saavutettiin muun muassa siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön valtaosassa suurimmista toimipaikoistamme. Jatkoimme myös hankintaketjumme hiilijalanjäljen pienentämistä ja sitoutimme useita energiaintensiivisiä toimittajiamme tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Lanseerasimme Planet Positive -tuotevalikoiman, joka pienentää kädenjälkeämme ja auttaa asiakkaitamme parantamaan vesi- ja energiatehokkuuttaan, vähentämään CO2-päästöjään ja parantamaan työturvallisuuttaan. Planet Positive -valikoimaan kuuluu noin 100 tuotetta ja ratkaisua, ja vuoden 2022 aikana pyrimme sisällyttämään siihen myös palveluliiketoiminnan ratkaisut. Planet Positive -tuotteiden liikevaihto vuonna 2021 oli 592 miljoonaa euroa, ja tavoitteenamme on kasvattaa sitä yhtiön koko liikevaihtoa nopeammin.

Vuoden lopussa päätökseen saatu Metso Outotecin integraatio- ja synergiaprojekti oli tuloksellisesti menestys, sillä kustannussynergioissa päästiin yli tavoitteen ja liikevaihtosynergiatavoite saavutettiin lähes vuotta odotettua aikaisemmin. Vuoden 2022 alusta keskitymme kasvuun, sillä kaikki asiakastoimialamme tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia sekä orgaaniselle kasvulle että valikoiduille yritysostoille. Samaan aikaan kehitämme Metals-liiketoimintaa julkistamamme strategisen arvioinnin tuloksena. Olen luottavainen, että toimenpiteemme kasvun mahdollistamiseksi ja tuloksemme vahvistamiseksi luovat jatkossakin arvoa osakkeenomistajille.

Covid-19-markkinapäivitys

Paikalliset ja alueelliset rajoitukset vaikuttivat edelleen pääsyyn asiakkaiden luokse ja joissakin maissa yhtiön omiin toimipaikkoihin. Rajoitusten asteittaisesta lieventämisestä huolimatta erityisesti kansainvälinen matkustaminen oli hankalaa. Tämä on hidastanut päätöksentekoa ja ylipäätään yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Vaikka Omikron-virusmuunnos on vaikuttanut aiempia lievemmältä, sen nopea leviäminen on aiheuttanut haasteita varsinkin valmistus- ja varastotoimintoihin, joissa lisääntynyt sairauslomien määrä on johtanut tilapäiseen työvoimapulaan. Metso Outotecin oma toiminta on jatkunut kuitenkin ilman merkittäviä häiriöitä eri toimenpiteiden kuten uudelleensuunnittelun ja tilapäisen vuokratyövoiman käytön ansiosta. 

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Avainluvut (IFRS, 1-6/2020 havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroa Q4/2021 Q4/2020 Muutos % 2021 2020 Muutos %
Saadut tilaukset         1 310         1 304 0         5 421         4 150 31
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset            621            519 20         2 330         2 071 13
% saaduista tilauksista 47 40 43 50
Tilauskanta         3 536         2 366 49
Liikevaihto         1 278            977 31         4 236         3 897 9
Palveluliiketoiminnan liikevaihto            570            483 18         2 067         2 017 3
% liikevaihdosta 45 50 49 52
Oikaistu EBITA            164            103 58            547            448 22
% liikevaihdosta 12,8 10,6 12,9 11,5
Liikevoitto            130              44 195            425            253 68
% liikevaihdosta 10,2 4,5 10,0 6,5
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa (IFRS) 0,11 0,03 267 0,35 0,20 75
Liiketoiminnan kassavirta (IFRS)            164            177 -7            608            587 3
Nettovelkaantumisaste (IFRS) 20,9 39,2
Henkilöstö kauden lopussa 15 630 15 466 1

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 Suomen aikaa. 

Lähetystä voi seurata osoitteessa Tilinpäätöstiedote 2021 - Metso Outotec (mogroup.com). Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 30650936#

Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com 

Metso Outotec Oyj 

Eeva Sipilä 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

Juha Rouhiainen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 2021 Lataa