Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2022 Metso Outotecin tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus
Pörssitiedote huhtikuuta 21, 2022

Metso Outotecin tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 21.04.2022 klo 09.00 paikallista aikaa

Segmenttikohtaiset vertailutiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan tammikuussa 2022 julkistettuja muutoksia raportointirakenteessa. 6.4.2022 julkaistuilla uuden segmenttirakenteen mukaisilla vertailutiedoilla oli vähäinen vaikutus kaikkiin kolmeen raportointisegmenttiin mutta ei konsernin kokonaislukuihin.  

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu. 

Ensimmäinen neljännes 2022 lyhyesti

  • Vahva markkina-aktiviteetti jatkui kaikissa liiketoiminnoissa
  • Saadut tilaukset kasvoivat 29 % ja olivat 1 424 miljoonaa euroa (1 102 miljoonaa euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 26 % ja oli 1 164 miljoonaa euroa (925 miljoonaa euroa)  
  • Oikaistu EBITA nousi 157 miljoonaan euroon, mikä on 13,5 % liikevaihdosta (115 miljoonaa euroa ja 12,4 %)
  • Liikevoitto nousi 139 miljoonaan euroon, mikä on 12,0 % liikevaihdosta (91 miljoonaa euroa ja 9,8 %)
  • Operatiivinen kassavirta oli 74 miljoonaa euroa (165 miljoonaa euroa)
  • Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on lisännyt epävarmuutta

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Tuloksemme ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotilastoimien aiheuttamasta epävarmuudesta ja siitä johtuvasta markkinaympäristön epävakaudesta huolimatta.

Venäjän hyökkäyksen alettua on etusijalla ollut henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi. Ilmoitimme helmikuun lopussa keskeyttävämme toimitukset Venäjälle toistaiseksi, emmekä ole sen jälkeen ottaneet uusia tilauksia Venäjältä. Tilauskannassamme on kuitenkin edelleen venäläisten asiakkaiden tilauksia, ja ajamme alas näitä sopimuksia hallitusti, noudattaen soveltuvia pakotteita täysimääräisesti ja sidosryhmämme huomioon ottaen.  

Markkina-aktiviteetti muualla on jatkunut vahvana. Mineraalien kysyntä on kasvanut, ja odotamme markkinoiden pystyvän kompensoimaan Venäjän tilauksia. Markkina-aktiviteetti näkyi ensimmäisellä neljänneksellä tilauskertymän 29 prosentin kasvuna. Kaikkien kolmen segmentin sekä laite- että palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat. Vahvaa markkina-aktiviteettia vauhdittavat hyödykkeiden korkeat hinnat ja tuotantomäärät mineraali- ja metallimarkkinoilla sekä kivenmurskauslaitteiden ja -palveluiden hyvä kysyntä erityisesti Pohjois-Amerikassa.      

Tilauskannan tukemat laitetoimitukset ja palveluliiketoiminnan kaksinumeroinen kasvu kasvattivat neljänneksen liikevaihtoa 26 prosenttia. Oikaistu EBITA nousi 37 prosenttia ja oli 157 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu, kustannussynergiat sekä muut parannustoimenpiteet nostivat oikaistun EBITA-marginaalin 13,5 prosenttiin. Verrattuna vuoden 2021 toiseen puoliskoon pystyimme tehokkaammin lieventämään raaka-aineiden, komponenttien, rahtien ja energian kustannusten nousun aiheuttamia paineita, ja nämä toimet jatkuvat edelleen. 

Olemme myös edistyneet hyvin saavuttaaksemme vastuullisuustavoitteemme, jotka liittyvät omien hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseen ja jatkamme asiakkaiden auttamista vastuullisuuden parantamisessa Planet Positive -tuotevalikoimamme avulla. Lanseerasimme useita uusia Planet Positive -tarjoamaan kuuluvia tuotteita, joista esimerkkinä Metso Outotec Geminex™. Se on asiakkaan toimintaa optimoimaan kehitetty digitaalinen kaksonen, joka yhdistelee operatiivista dataa sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä esimerkiksi parantaakseen resurssitehokkuutta ja pienentääkseen asiakkaan hiilijalanjälkeä.

Raportointikauden jälkeen huhtikuussa julkistimme ohjelman, jossa kehitetään uutta sähkökäyttöisten tela-alustaisten murskainten ja seulojen tuotevalikoimaa. Tämä helppokäyttöinen tuotevalikoima tarjoaa asiakkaille matalammat käyttökustannukset ja mahdollisuuden uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Molemmat tuotteet ovat osa Planet Positive -tuotevalikoimaamme ja osoittavat vahvaa sitoutumistamme 1,5 asteen ilmastotavoitteen saavuttamiseen. Huhtikuussa julkistimme myös Tesab Engineering Ltd:n yrityskaupan. Tesab tarjoaa enimmäkseen liikuteltavia murskauslaitteita kivenmurskauksen eri sovelluksiin. Tesab täydentää nykyistä tarjoamaamme liikuteltavien murskainten ja seulojen markkinoilla ja sopii siten hyvin osaksi Metso Outotecia. Jatkamme töitä myös muiden mahdollisten yritysostojen toteuttamiseksi.

Päivitys Venäjän liiketoiminnasta

Metso Outotec tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen ja on syvästi pahoillaan sen aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä. Hyökkäys vaikuttaa Metso Outotecin liiketoimintaan ja sen toimintoihin. Metso Outotecin Venäjän-liiketoiminta on koostunut pääosin suurista laitostoimitushankkeista useille kaivos- ja metallinjalostusalan asiakkaille. 31.3.2022 Metso Outotecin tilauskannassa oli 479 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle. Tästä odotettiin tuloutuvan liikevaihdoksi tänä vuonna 315 miljoonaa euroa ja loput myöhemmin. Maaliskuun alussa yhtiö keskeytti projektitoimituksensa Venäjälle eikä yhtiö ota uusia tilauksia Venäjälle toimitettavaksi. Yhtiöllä ei ole Venäjällä tuotannollista käyttöomaisuutta ja vain hyvin vähän muuta omaisuutta. Venäjän toiminta on raportoitu tässä osavuosikatsauksessa aiemman mukaisesti perustuen toiminnan jatkuvuutta koskevaan olettamukseen.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi Euroopan unioni, Yhdysvallat ja muut maat ovat asettaneet ankaria pakotteita Venäjää vastaan. Metso Outotec ei vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tulouttanut liikevaihtoa pakotteiden alaisilta asiakkailta tai sopimuksilta. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tällä hetkellä sanktioidulta asiakkailta olisi kertynyt liikevaihtoa noin 100 miljoonaa euroa loppuvuonna 2022. Pakotteiden lisäksi esimerkiksi logistiikan ja vientivalvonnan rajoitteiden voidaan olettaa supistavan entisestään toimituksia Venäjälle. Käytyään huolella läpi pakotesääntelyn ja vientirajoitteet sekä käynnissä olevat projektinsa Metso Outotec on aloittanut olemassa olevien sopimusten alasajon ei-sanktioitujen  asiakkaidensa kanssa lähikuukausien aikana. Tämän jälkeen yhtiö ei oleta jäljelle jäävältä tilauskannalta toteutuvan liikevaihtoa. Se missä laajuudessa alasajo on lopputoimitusten ja sopimusten päättämisen kautta mahdollista, riippuu tilanteen kehittymisestä, pakotteista ja vientirajoituksista sekä pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuudesta. Venäläisiin asiakkaisiin liittyvät liiketoiminnan varat (saamiset ja vaihto-omaisuus) olivat noin 100 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Näihin varoihin liittyy riskejä, mikäli sopimusten hallittu alasajo ei ole mahdollista.

Venäjälle suunnattuihin laitetoimituksiin liittyvät sopimukset on tehty euroissa ja ne sisältävät etumaksuja, jotka tyypillisesti varmistetaan ennakkomaksun takauksella länsimaisesta pankista ja toimituksia vastaan tapahtuvat maksut varmistetaan rembursseilla. Maaliskuun lopussa Metso Outotecilla oli 269 miljoonan euron arvosta toimituksiin sidottuja ennakkomaksun takauksia, jotka on kirjattu ehdollisiin velkoihin ja vastuisiin. Yhtiö neuvottelee asiakkaidensa ja pankkien kanssa, sovellettavien pakotteiden mukaisesti, näiden takausten ehdoista ja käyvistä arvoista negatiivisen kassavirtavaikutuksen rajaamiseksi.

Yhtiö lopetti ruplaan liittyvät valuuttasuojaukset neljänneksen aikana ruplan suojausmarkkinan käytännössä loppuessa. Tästä johtuvia kertakustannuksia kirjattiin 11 miljoonan euron edestä rahoituskustannuksiin.

Yhtiö seuraa tilannetta tarkasti, ja sen tavoitteena on tässä poikkeuksellisessa ja haastavassa tilanteessa löytää ratkaisut sidosryhmillensä.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla.

Avainluvut

Milj. euroa Q1/2022 Q1/2021 Muutos % 2021
Saadut tilaukset 1 424 1 102 29 5 421
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 712 573 24 2 393
% saaduista tilauksista 50 52 44
Tilauskanta 3 823 2 569 49 3 536
Liikevaihto 1 164 925 26 4 236
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 551 494 11 2 126
% liikevaihdosta 47 53 50
Oikaistu EBITA 157 115 37 547
% liikevaihdosta 13,5 12,4 12,9
Liikevoitto 139 91 53 425
% liikevaihdosta 12,0 9,8 10,0
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa 0,11 0,08 32 0,35
Liiketoiminnan kassavirta 74 165 -55 608
Nettovelkaantumisaste 18,6 31,7 20,9
Henkilöstö kauden lopussa 15 746 15 773 0 15 630

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 12.30 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 74781284#

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com 

Metso Outotec Oyj 

Eeva Sipilä 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

Juha Rouhiainen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Metso Outotecin osavuosikatsaus Q1 2022 21 4 2022 Lataa