Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2022 Metso Outotecin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus
Pörssitiedote heinäkuuta 22, 2022

Metso Outotecin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 22.07.2022 klo 09.00 paikallista aikaa

Segmenttikohtaiset vertailutiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan tammikuussa 2022 julkistettuja muutoksia raportointirakenteessa.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Toinen neljännes 2022 lyhyesti

 • Vahva markkina-aktiviteetti erityisesti kaivoslaitteissa ja palveluissa
 • Saadut tilaukset kasvoivat 18 % ja olivat 1 610 miljoonaa euroa (1 360 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 1 295 miljoonaa euroa (1 010 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA nousi 155 miljoonaan euroon, mikä on 12,0 % liikevaihdosta (131 miljoonaa euroa ja 12,9 %), valuuttakurssien nopeat muutokset aiheuttivat noin 34 miljoonan euron (0 milj.) negatiivisen vaikutuksen oikaistuun EBITAan
 • Liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa eli -1,0 % liikevaihdosta (97 miljoonaa euroa ja 9,6 %) johtuen Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvästä 150 miljoonan euron kertaluonteisesta kulusta
 • Operatiivinen kassavirta oli 15 miljoonaa euroa (107 miljoonaa euroa), mihin vaikutti nettokäyttöpääoman kasvu

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 23 % ja olivat 3 034 miljoonaa euroa (2 462 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 2 459 miljoonaa euroa (1 935 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA kasvoi 312 miljoonaan euroon eli 12,7 % liikevaihdosta (245 miljoonaa euroa ja 12,7 %)
 • Liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta (188 miljoonaa euroa ja 9,7 %) mukaan lukien Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 150 miljoonan euron kertaluonteinen kulu
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,08 euroa (0,15 euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 89 miljoonaa euroa (272 miljoonaa euroa)

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Vuoden toisen neljänneksen tilauskertymämme oli vahva ja tulos hyvä. Neljännekseen sisältyi poikkeuksellisia, pääosin Venäjän liiketoimintamme alasajosta ja valuuttakurssien nopeista vaihteluista johtuvia tekijöitä, jotka vaikuttivat liikevaihtoomme ja tulokseemme.

Kaivosmarkkinoiden vahvan aktiviteetin ja kysynnän sekä vahvan asemamme ja Planet Positive -tuotetarjoaman ansiosta tilauksemme kasvoivat kiinteillä valuuttakursseilla 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kivenmurskaus-segmentin saadut tilaukset olivat edellisvuoden tasolla huolimatta Euroopan markkinoiden heikkenemisestä, ja Metallit-segmentti raportoi jonkin verran matalamman tilauskertymän, joka johtui asiakkaiden investointien ajoituksesta. 

Liikevaihtomme 21 %:n kasvu kiinteillä valuuttakursseilla oli seurausta edellisten neljännesten aikana kertyneestä tilauskannasta ja sekä laite- että palveluliiketoiminnat raportoivat kaksinumeroisia kasvulukuja. 

Tuloksemme oli pääpiirteittäin hyvä, joskin korkeat raaka-aine-, komponentti-, logistiikka- ja energiakustannukset aiheuttivat jonkin verran paineita. Eniten tämä näkyi Kulutusosat-liiketoiminnassamme, jossa jatkamme työtä näiden haasteiden vaikutuksen vähentämiseksi.  Valuuttakurssien poikkeuksellisen korkealla volatiliteetilla oli 34 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun EBITAan, mikä johtui Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta ja muutamien meille tärkeiden kaivosmaiden valuuttojen heikentymisestä.

Hyvä kehitys jatkui toisella neljänneksellä myös vastuullisuustyössämme. Teimme useita päästöjä vähentäviä toimia omissa toiminnoissamme. Planet Positive -tuotevalikoimaamme laajennettiin lanseeraamalla muutamia uusia tuotteita, joista esimerkkinä pilvipohjainen työkalu murskaimien ja seulojen reaaliaikaiseen seurantaan sekä uusi ratkaisu rikastushiekan kestävään käsittelyyn. Saimme merkittävän tilauksen kokonaisvaltaisen jauhatusratkaisun toimittamisesta uuteen rautamalmihankkeeseen, joka edustaa kestävintä tällä hetkellä saatavilla olevaa teknologiaa ja joka sisältää HRC™e-korkeapainevalssimurskaimia ja Vertimill®-myllyjä. Niiden avulla voidaan saavuttaa paras energiatehokkuus mahdollisimman pienin käyttö- ja elinkaarikustannuksin. Sidoimme vastuullisuusstrategiamme toteuttamisen yhä tiiviimmin rahoitukseemme julkistamalla kestävyyskriteereihin sidotun rahoituksen viitekehyksen, joka määrittelee tulevaisuuden rahoitusjärjestelyihimme useita omia, toimittajiemme ja asiakkaidemme päästövähennyksiä mittaavia tunnuslukuja.

Odotamme kaivosmarkkinoiden vahvan aktiviteetin jatkuvan vuoden toisella puoliskolla huolimatta siitä, että metallien hinnat ovat viime aikoina laskeneet huipuistaan. Inflaation ja Euroopassa jatkuvan sodan odotetaan heikentävän yleistä talouskehitystä, minkä vuoksi olemme hieman varovaisia odotuksissamme kivenmurskausmarkkinoiden kehittymisestä erityisesti Euroopassa. Vaikka volatiliteetti maailmantaloudessa ja meille tärkeillä markkinoilla todennäköisesti jatkuu, olen varma, että asemamme on vahva ja voimme jatkaa strategiamme toteuttamista suunnitellusti - mukaan lukien Metallit-liiketoiminnan strateginen tarkastelu osana liiketoimintaportfoliomme jatkuvaa kehittämistä.

Päivitys Venäjän liiketoiminnasta

Metso Outotec tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen ja on syvästi pahoillaan sen aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä. Hyökkäys vaikuttaa Metso Outotecin liiketoimintaan ja sen toimintoihin. Yhtiö on toisen neljänneksen aikana ajanut alas liiketoimintaansa ja asiakassopimuksiaan Venäjällä yhtiön tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa julkistetun suunnitelman mukaisesti. Alasajo lopputoimitusten ja sopimusten päättämisen kautta on ollut rajallista johtuen konfliktin pitkittymisestä, pakotteista ja vientirajoituksista sekä pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuudesta.

Maaliskuun 2022 lopussa Metso Outotecin tilauskannassa oli 479 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle. Tästä noin 315 miljoonaa euroa odotettiin tuloutuvan liikevaihdoksi tämän vuoden aikana, josta 215 miljoonaa euroa oli toimituksia tuolloin ei-sanktioiduille asiakkaille.

Toisen neljänneksen aikana Metso Outotecin toimitukset ei-sanktioiduille asiakkaille olivat 67 miljoonaa euroa. Heinäkuun alussa yhtiö päätti kirjata 150 miljoonan euron kertaluonteisen varauksen, joka koostuu alasajoon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista, jonka odotetaan kattavan jäljellä olevat Venäjä-riskit. Varaus on kirjattu yhtiön toisen neljänneksen tulokseen kertaluonteisena oikaisueränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta oikaistuun EBITAan. Sopimusten alasajon negatiivinen vaikutus konsernin kesäkuun lopun tilauskantaan on noin 380 miljoonaa euroa. Metso Outotec ei ole kirjannut tuloja sanktioiduista asiakkaista tai sopimuksista eikä yhtiö ota uusia tilauksia Venäjälle toimitettavaksi.

Metso Outotec seuraa tilannetta edelleen tarkasti, sillä muutoksia on odotettavissa sekä sanktioihin ja vientirajoituksiin että pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuuteen.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna, käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla kaivosmarkkinoiden pysyessä vahvana ja kivenmurskausmarkkinoiden hieman laskiessa.

Avainluvut

Milj. euroa Q2/2022 Q2/2021 Muutos % Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 Muutos % 2021
Saadut tilaukset 1 610 1 360 18 3 034 2 462 23 5 421
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 752 594 27 1 464 1 167 25 2 393
% saaduista tilauksista 47 44 48 47 44
Tilauskanta       3 756 2 876 31 3 536
Liikevaihto 1 295 1 010 28 2 459 1 935 27 4 236
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 616 527 17 1 167 1 021 14 2 126
% liikevaihdosta 48 52 47 53 50
Oikaistu EBITA 155 131 19 312 245 27 547
% liikevaihdosta 12,0 12,9 12,7 12,7 12,9
Liikevoitto* -13 97 -113 127 188 -33 425
% liikevaihdosta -1,0 9,6 5,1 9,7 10,0
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa -0,02 0,07 0,00 0,08 0,15 0,00 0,35
Liiketoiminnan kassavirta 15 107 -86 89 272 -67 608
Nettovelkaantumisaste 28,5 33,5 28,5 33,5 20,9
Henkilöstö kauden lopussa       15 992 15 681 2 15 630

*Sisältää Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuvan 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka on kirjattu Konsernihallinto ja muut -tulokseen.
 

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 61963879#

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com 

Metso Outotec Oyj 

Eeva Sipilä 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

Juha Rouhiainen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Metso Outotecin puolivuosikatsaus H1 2022 22072022 Lataa