Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2023 Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2022
Pörssitiedote helmikuuta 17, 2023

Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2022

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 17.02.2023 klo 09:00 paikallista aikaa

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Segmenttikohtaiset vertailutiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan tammikuussa 2022 julkistettuja muutoksia raportointirakenteessa.

Neljäs neljännes 2022 lyhyesti

 • Vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 21 % ja olivat yhteensä 1 590 miljoonaa euroa (1 310 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 1 434 miljoonaa euroa (1 278 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu EBITA nousi 30 % ja oli 212 miljoonaa euroa, mikä on 14,8 % liikevaihdosta (164 miljoonaa euroa ja 12,8 %)
 • Liikevoitto kasvoi ja oli 185 miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta (130 miljoonaa euroa ja 10,2 %)
 • Operatiivinen kassavirta oli 212 miljoonaa euroa (164 miljoonaa euroa)

 Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset nousivat 11 % ja olivat 6 024 miljoonaa euroa (5 421 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 5 295 miljoonaa euroa (4 236 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA kasvoi 34 % ja oli 731 miljoonaa euroa eli 13,8 % liikevaihdosta (547 miljoonaa euroa ja 12,9 %)
 • Liikevoitto oli 504 miljoonaa euroa eli 9,5 % liikevaihdosta (425 miljoonaa euroa ja 10,0 %), ja siihen sisältyy Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 150 miljoonan euron kertaluonteinen kulu
 • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,41 euroa) ja osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,40 euroa (0,35 euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 322 miljoonaa euroa (608 miljoonaa euroa) johtuen nettokäyttöpääoman kasvusta
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2022 yhteensä 0,30 euron osinkoa (0,24 euroa), joka maksettaisiin kahdessa yhtä suuressa erässä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Viime vuosi päättyi myönteisesti, kun tilauksemme ja liikevaihtomme kasvoivat orgaanisesti voimakkaasti ja kannattavuus oli samalla vahvalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Neljännen neljänneksen markkina-aktiviteetti vastasi aiempia odotuksiamme, ja sitä vauhdittivat muutamat suuremmat laitetilaukset Mineraalit- ja Metallit-segmenteissä. Myös Kivenmurskaus-segmentin laitetilaukset kasvoivat vahvan Pohjois-Amerikan markkinan ansiosta, kun taas Euroopassa markkinatilanne on heikompi mutta suhteellisen vakaa. Mineraalit-segmentin palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui hyvänä korkeiden metallien hintojen ja asiakkaiden käyttöasteiden ansiosta.

Neljänneksen liikevaihto kasvoi 12 %, sillä kaikkien segmenttien toimitukset tilauskannastaan sujuivat tehokkaasti. Palveluliiketoiminnan 21 %:n kasvu heijastaa edeltäneiden neljännesten korkeaa tilauskertymää ja toimitusketjun haasteiden helpottumista. Oikaistu EBITA-marginaali pysyi vahvana ja oli 14,8 %, mikä on vain hieman alle 15 %:n tavoitteemme.   

Vuoden 2022 osalta olemme ylpeitä edistyksestämme, joka saavutettiin inflaation ja toimitusketjun rajoitteiden aiheuttamista haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Lisäksi poistuimme Venäjän markkinoilta ja jouduimme aloittamaan venäläisten asiakkaidemme kanssa tekemiemme sopimusten alasajon. Asiakasaktiviteetti muilla päämarkkinoilla oli vilkasta, ja onnistuimme saamaan uusia tilauksia, joista useat sisälsivät huomattavan määrän Planet Positive -tuotteita ja -teknologioita. Palveluliiketoiminta kehittyi vahvasti sekä vara- ja kulutusosien että tuottavuuden ja prosessien parantamiseen liittyvien, asiakkaiden luona toteutettavien palvelujen osalta. Tämän kehityksen ansiosta palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25 % vuoteen 2021 verrattuna. Aktiivisen kustannusten ja inflaation hallinnan sekä muiden sisäisten tehostamistoimien vaikutus alkoi näkymään erityisesti toisella vuosipuoliskolla ja paransi kannattavuuttamme merkittävästi.

Kestävän kehityksen merkitys asiakastoimialoillamme kasvaa jatkuvasti, ja olemme edistyneet sekä omassa toiminnassamme että auttaessamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. Planet Positive -tuotteiden myynti kasvoi 51 % 1,3 miljardiin euroon vuonna 2022. Uusiin Planet Positive -tilauksiin sisältyi esimerkiksi teknologioita akkumetallien käsittelylaitoksiin, jotka on suunniteltu tukemaan globaalia energiamurrosta ja sähköistymistä. Lanseerasimme vuoden aikana lähes 30 uutta Planet Positive -tuotetta, mukaan lukien Geminex™, joka on digitaalinen ratkaisu, jolla asiakkaan prosesseja simuloidaan turvallisesti ja mahdollistetaan pienempi hiilijalanjälki sekä resurssitehokkuus. Omassa toiminnassamme saimme päätökseen useita energiatehokkuus- ja CO2-säästöhanketta, jotka vievät meitä kohti nettonollatavoitettamme. Onnistuimme myös kulttuurimme kehittämisessä: sekä Employee Net Promoter Score (eNPS) että osallisuuspisteet paranivat koko vuoden ajan.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla odotamme asiakasaktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla, sillä sähköistymiseen ja akkumetalleihin liittyvät megatrendit lisäävät kysyntää mineraali- ja metallimarkkinoilla. Odotamme myös kivenmurskausmarkkinoiden pitävän hyvin pintansa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vaikka nämä näkymät riippuvat maailmantalouden kehityksestä, olen vakuuttunut, että Metso Outotecilla on vahvat edellytykset palvella asiakkaitaan ja tuottaa arvoa kaikille sidosryhmilleen vuonna 2023. Lopuksi haluan kiittää kaikkia Metso Outotecin työntekijöitä hyvästä työstä ja sitoutumisesta sekä asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä vuoden 2022 aikana.       

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec on muuttanut näkymiään ja odottaa markkinoiden yleisen aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä kaivos- että kivenmurskausmarkkinoilla.

Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso Outotec odotti markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla kaivosmarkkinoiden pysyessä vahvana ja kivenmurskausmarkkinoiden laskiessa Euroopan markkinan odotettavissa olevan heikkenemisen vuoksi.

Avainluvut

Milj. euroa Q4/2022 Q4/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %
Saadut tilaukset 1 590 1 310 21 6 024 5 421 11
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 667 636 5 2 860 2 393 20
% saaduista tilauksista 42 49 47 44
Tilauskanta 3 825 3 536 8
Liikevaihto 1 434 1 278 12 5 295 4 236 25
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 709 585 21 2 574 2 126 21
% liikevaihdosta 49 46 49 50
Oikaistu EBITA 212 164 30 731 547 34
% liikevaihdosta 14,8 12,8 13,8 12,9
Liikevoitto* 185 130 42 504 425 19
% liikevaihdosta 12,9 10,2 9,5 10,0
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa 0,16 0,11 45 0,40 0,35 14
Liiketoiminnan kassavirta 212 164 29 322 608 -47
Nettovelkaantumisaste 29,1 20,9
Henkilöstö kauden lopussa 16 705 15 630 7

*Sisältää Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuvan 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka on kirjattu Q2/2022.
 

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 Suomen aikaa. 

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta.

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010565

Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com 

Metso Outotec Oyj 

Eeva Sipilä 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

Juha Rouhiainen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia- ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Metso Outotecin tilinpäätöstiedote 2022 Lataa