Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2023 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta
Liputusilmoitukset kesäkuuta 2, 2023

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta

Metso Oyj:n pörssitiedote 2.6.2023 klo 12:05 paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Metson osakkeita ja Metson osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistusmäärä ylitti 5 prosentin kynnyksen 31.5.2023. BlackRock, Inc:lla oli tuolloin hallussaan 41 424 587 Metson osaketta, mikä vastaa 4,99 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. BlackRock, Inc:n rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä oli 886 084 osaketta, mikä vastaa 0,10 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä. BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusmäärä 31.5.2023 oli 42 310 671 osaketta, mikä vastaa 5,10 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Metson osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 828 972 440 kappaletta.


BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (7.A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B) Yhteensä % (7.A + 7.B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 % 0,10 % 5,10 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %
A: Osakkeet ja äänet
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009014575 41 424 587 4,99 %
YHTEENSÄ A 41 424 587 4,99 %
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depositary Receipt (FI0009014575) N/A N/A Osake-omistus 2 175 0,00 %
Securities Lent N/A N/A Osake-omistus 794 600 0,09 %
CDF N/A N/A Nettoarvon tilitys 89 309 0,01 %
YHTEENSÄ B 886 084 0,10 %

Metso Oyj   

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Tiedotusvälineet 

www.mogroup.com  

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia- ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhdessä luomme positiivista muutosta. 
 

Metson pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa.  Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, twitter.com/metsoofficial