Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2024 Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2023
Pörssitiedote helmikuuta 16, 2024

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2023

Metso Oyj:n pörssitiedote 16.2.2024 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso päivitti segmenttiraportointiaan 30.9.2023 siirtymällä kolmesta raportointisegmentistä kahteen: Kivenmurskaus ja Mineraalit. Sulatus-liiketoiminta, joka oli ennen osa Metallit-segmenttiä, siirrettiin Mineraalit-segmenttiin. Lisäksi aiemmin Metallit-segmenttiin kuuluneet liiketoiminnot Metallit ja kemiallinen prosessointi sekä Rauta ja lämmönsiirto luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi. Tässä tiedotteessa esitetyt tuloslaskelma, tilauskertymä ja tilauskanta liittyvät jatkuviin toimintoihin ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Neljäs neljännes 2023 lyhyesti

 • Asiakkaiden päätöksenteko hitaampaa kuin vuotta aiemmin; edelliseen neljännekseen verrattuna vakaa markkina-aktiviteetti 
 • Saadut tilaukset laskivat 14 % ja olivat yhteensä 1 232 miljoonaa euroa (1 437 miljoonaa euroa), palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 4 %
 • Liikevaihto 1 342 miljoonaa euroa (1 356 miljoonaa euroa), palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 %
 • Oikaistu EBITA nousi 7 % ja oli 225 miljoonaa euroa, mikä on 16,8 % liikevaihdosta (210 miljoonaa euroa ja       15,5 %)
 • Liikevoitto kasvoi ja oli 200 miljoonaa euroa eli 14,9 % liikevaihdosta (183 miljoonaa euroa ja 13,5 %)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 216 miljoonaa euroa (212 miljoonaa euroa)

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset laskivat 7 % ja olivat 5 252 miljoonaa euroa (5 623 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 5 390 miljoonaa euroa (4 970 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA kasvoi 24 % ja oli 887 miljoonaa euroa eli 16,5 % liikevaihdosta (715 miljoonaa euroa ja 14,4 %)
 • Liikevoitto kasvoi 805 miljoonaan euroon eli 14,9 %:iin liikevaihdosta (490 miljoonaa euroa ja 9,9 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,36 euroa) ja osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,65 euroa (0,39 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 550 miljoonaa euroa (322 miljoonaa euroa)
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2023 yhteensä 0,36 euron osinkoa (0,30 euroa), joka maksettaisiin kahdessa yhtä suuressa erässä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Suorituksemme oli edelleen vahva neljännellä neljänneksellä, vaikka liikevaihtomme laski vaihtelevassa markkinaympäristössä hieman edellisvuodesta. Paransimme oikaistua EBITA-tulostamme 7 prosenttia 225 miljoonaan euroon ja oikaistu EBITA-marginaali nousi 16,8 prosenttiin vuoden 2022 viimeisen neljänneksen 15,5 prosentista. Tämä on osoitus vankkumattomasta sitoutumisestamme kannattavuutemme parantamiseen ja päivitetyn kannattavuustavoitteemme, eli yli 17 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin, saavuttamiseen.

Kaivosteollisuuden kysyntä pysyi vakaana vuoden loppupuolella. Asiakkaiden tasaiset tuotantomäärät vaikuttivat osaltaan Mineraalit-segmentin palveluliiketoiminnan tilausten positiiviseen kehitykseen. Vaikka Mineraalit-segmentin laitetilaukset jäivät tällä neljänneksellä vertailukauden korkeaa tilauskertymää pienemmiksi, tarjouspyyntöjen määrä jatkui edelleen hyvällä tasolla. Kivenmurskausmarkkinat olivat odotetusti edelleen heikommat kuin edellisvuonna. Tämä näkyi matalampana tilauskertymänä neljännellä neljänneksellä, vaikkakin aktiviteetti lisääntyi edelliseen neljännekseen verrattuna kausiluonteisen kysynnän ansiosta.

Neljänneksen liikevaihto kasvoi Mineraalit-segmentissä, mutta Kivenmurskaus-segmentin liikevaihdon laskun sekä negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi konsernin liikevaihto laski 1 prosentin vertailukaudesta. Mineraalit-segmentin kannattavuus parani ja Kivenmurskaus-segmentin kannattavuus oli vertailukauden tasolla myynnin laskusta huolimatta. Kaiken kaikkiaan kannattavuutemme kehitys on osoitus bruttokatteiden vahvistumisesta kustannusten hallinnan sekä muiden toimenpiteiden seurauksena. Niiden tarkoituksena on ollut vahvistaa resilienssiämme markkinoiden vaihteluita vastaan.

Koko vuoden aikana saadut tilaukset laskivat hieman kivenmurskausliiketoiminnan heikomman markkina-aktiviteetin vuoksi. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oikaistu EBITA nousi 24 prosenttia 887 miljoonaan euroon, mikä on 16,5 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan kassavirta parani vuoden lopussa 550 miljoonaan euroon edellisvuoden 322 miljoonasta eurosta. Kaiken kaikkiaan voimme olla erittäin tyytyväisiä tuloksiimme, ja haluan kiittää kaikkia Metson työntekijöitä heidän vahvasta panoksestaan vuoden 2023 aikana.

Saavutimme merkittävää edistystä strategisilla painopistealueillamme, ja Planet Positive -tuotteidemme myynti kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta 1 447 miljoonaan euroon, mikä on 27 prosenttia kokonaisliikevaihdostamme. Planet Positive -tuotteiden kysyntä on edelleen vahvaa, ja uusiin Planet Positive -tilauksiin sisältyi akkumineraalien käsittelylaitoksia, kuten litiumhydroksiditehdas, ja kokonaisvaltainen kestävän kehityksen mukainen hienonnuspiirikonsepti. Lisäksi esittelimme vuoden aikana useita uusia Planet Positive -tuotteita, jotka liittyvät esimerkiksi akkumineraaliprosesseihin, kierrätykseen sekä prosessien optimointiin ja käytettävyyteen.

Vuonna 2023 jatkoimme liiketoimintaportfoliomme selkeyttämistä ja ilmoitimme suunnitelmasta luopua kahdesta aiemmin Metallit-segmenttiin kuuluneesta liiketoiminnasta. Nämä liiketoiminnat on raportoitu lopetettuina liiketoimintoina kolmannesta neljänneksestä lähtien, ja prosessi niiden myymiseksi on käynnissä. Haemme myös kasvumahdollisuuksia yritysostojen avulla ja teimme viime vuonna kolme pientä yritysostoa. Vuonna 2024 kartoitamme edelleen uusia mahdollisuuksia markkina-asemamme vahvistamiseksi sekä kestävän kehityksen mukaisen tarjoamamme ja digitaalisten ratkaisujen laajentamiseksi. Keskitymme edelleen myös vuosittaiseen tuottavuuden parantamiseen ja kustannusten hallintaan.

Odotamme maailmanlaajuisen energiamurroksen aiheuttaman infrastruktuurin ja mineraalien jatkuvan kysynnän tukevan asiakastoimialojamme. Taloudellinen ja geopoliittinen kehitys voi kuitenkin vaikuttaa asiakkaidemme päätöksentekoon. Olemme vakuuttuneita siitä, että vahvan asemamme ansiosta pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme erinomaista palvelua ja luomaan arvoa kaikille sidosryhmillemme vuonna 2024.

Markkinanäkymät

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla Mineraalit-segmentissä ja paranevan Kivenmurskaus-segmentissä.

Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso odotti yleisen markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä Mineraalit- että Kivenmurskaus-segmenteissä.

Avainluvut

Milj. euroa Q4/2023 Q4/2022 Muutos % 2023 2022 Muutos %
Saadut tilaukset 1 232 1 437 -14 5 252 5 623 -7
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 681 656 4 2 955 2 833 4
% saaduista tilauksista 55 46 56 50
Tilauskanta 2 951 3 303 -11
Liikevaihto 1 342 1 356 -1 5 390 4 970 8
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 758 703 8 2 891 2 558 13
% liikevaihdosta 57 52 54 51
Oikaistu EBITA 225 210 7 887 715 24
% liikevaihdosta 16,8 15,5 16,5 14,4
Liikevoitto* 200 183 9 805 490 64
% liikevaihdosta 14,9 13,5 14,9 9,9
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnot, euroa* 0,16 0,15 7 0,65 0,39 67
Liiketoiminnan kassavirta 216 212 2 550 322 71
Nettovelkaantumisaste 33,8 29,1
Henkilöstö kauden lopussa 17 134 16 705 3

*Vuoden 2022 luvut sisältävät Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuvan 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 paikallista aikaa. 

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta.

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012428

Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)metso.com  

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 17 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,4 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial

Esitteet
Nimi
Metson tilinpäätöstiedote 2023 Lataa