Hallitus

Hallituksen yleisenä päämääränä on Metson liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun.

Hallitus yleisesti

Metson hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä. Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja annettava asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Metson toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja. Muut Metson johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Metson hallitus

Metson hallituksen jäsenet ovat Kari Stadigh (puheenjohtaja), Klaus Cawén (varapuheenjohtaja) sekä jäseninä Brian Beamish, Terhi Koipijärvi, Niko Pakalén, Ian W. Pearce, Reima Rytsölä, Emanuela Speranza ja Arja Talma.

Metson hallituksen valiokunnat

Arja Talma toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana ja Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce ja Emanuela Speranza sen jäseninä.

Reima Rytsölä toimii palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana ja Brian Beamish, Niko Pakalén, Kari Stadigh sen jäseninä.

Ladattavat dokumentit:

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestys 

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan työjärjestys

Kari Stadigh

Kari Stadigh

hallituksen puheenjohtaja

Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1955
Koulutus: Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Useita luottamustoimia

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Saxo Bank AS

Klaus Cawén

Klaus Cawén

hallituksen varapuheenjohtaja

Metso Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1957
Koulutus: Master of Laws (LL.M.), oikeustieteen kandidaatti (OTK) 

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Executive Advisor, KONE Oyj

Muut luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: Sanoma Oyj
Hallituksen jäsen: Toshiba Elevator and Building Systems Corporation
Hallituksen jäsen: A. Ahlström Oy
Senior Advisor: DevCo Partners Oy

Brian Beamish

Brian Beamish

Hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Kansallisuus: Ison-Britannia ja Etelä-Afrikka
Syntynyt: 1956
Koulutus: B.Sc. Mechanical Engineering

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Hallitusammattilainen

Terhi Koipijärvi

Terhi Koipijärvi

Hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1967
Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM)

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Kokemus

Johtava neuvonantaja, Miltton Group

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: FIBS
Hallituksen jäsen: Green Resources AS (Itä-Afrikka)
Hallituksen jäsen: Ponsse Oyj

 

Niko Pakalén

Niko Pakalén

Hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2023

Kansallisuus: Suomi, Ruotsi
Syntynyt: 1986
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Osakas, Cevian Capital

Muut luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: AB SKF
Hallituksen puheenjohtaja: Human Practice Foundation Sweden

Ian W. Pearce

Ian W. Pearce

hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Kanada
Syntynyt: 1957
Koulutus: Diplomiekonomi

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Useita luottamustoimia

Muut luottamustehtävät

Hallituksen vanhempi neuvonantaja: KoBold Metals (Yhdysvallat)
Hallituksen puheenjohtaja: Newgold (Kanada)
Hallituksen puheenjohtaja: MineSense Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen neuvonantaja: MineSense Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen jäsen: NextSource Inc. (Kanada)
Hallituksen jäsen: Northland Power Inc. (Kanada)

Reima Rytsölä

Reima Rytsölä

hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1969
Koulutus: Valtiotieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Toimitusjohtaja, Solidium Oy

Muut luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Stora Enso Oyj
Hallituksen jäsen: Ylva Palvelut Oy
Hallituksen jäsen: Nokian Renkaat Oyj

Emanuela Speranza

Emanuela Speranza

hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Italia
Syntynyt: 1968
Koulutus: diplomi-insinööri, kauppatieteiden kandidaatti

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Kaupallinen johtaja, Ametek Inc.

Arja Talma

Arja Talma

hallituksen jäsen

Metso Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1962
Koulutus: KTM, eMBA; KHT-tutkinto

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Hallitusammattilainen

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvalionkunnan jäsen: Verkkokauppa.com
Hallituksen jäsen: Nordea Bank Oyj
Hallituksen jäsen ja tarkastusvalionkunnan puheenjohtaja: Glaston Oyj Abp

Työkokemus:

Useita johtotehtäviä, Kesko Oyj, 2004-2015, mukaan lukien talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 2005-2011
Johtaja, Oy Radiolinja Ab, 2001-2003
Osakas, KHT, tilinarkastaja, KPMG Wideri Oy Ab, 1987-2001

Aiempia luottamustoimia tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, mm.:

Aktia Bank Oyj, 2018-2/2022
Metso Oyj, 2016-2020
Posti Group Oy, 2016-2020
Sponda Oyj, 2007-2017