Etusivu Yritys Sijoittajalle Vuosikertomus

Vuosikertomus 2023

Vuotemme kohokohtia
Vuosi 2023 tarjosi monia mahdollisuuksia Metsolle ja asiakkaillemme. Teollisuudenalamme eteni kohti kestävämpiä käytäntöjä, ja olemme ylpeitä voidessamme olla eturintamassa edistämässä muutosta monilla innovaatioillamme ja laajalla Planet Positive -tarjoamallamme.
"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että strategiamme tuottaa erinomaisia tuloksia. Tämä on hyvä tilaisuus kiittää osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme jatkuvasta luottamuksesta Metsoa kohtaan. Uskon että tarjoamme erinomaista palvelua asiakkaillemme ja luomme arvoa kaikille sidosryhmillemme vuonna 2024." Pekka Vauramo, toimitusjohtaja

5 252 MILJOONAA EUROA

TILAUKSET

5 390 MILJOONAA EUROA

LIIKEVAIHTO

54 %

PALVELUIDEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA

1 447 MILJOONAA EUROA

PLANET POSITIVE -LIIKEVAIHTO

887 MILJOONAA EUROA

OIKAISTU EBITA

16,5 %

OIKAISTU EBITA %

0,65 EUROA

OSAKEKOHTAINEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA

Metson strategiakuva.

Edistymme hyvin strategisissa tavoitteissamme

Seuraamme strategiamme toteuttamista neljän tärkeimmän painopistealueen kautta: taloudellinen tulos, vastuullisuus, aikaansaamisen kulttuuri ja asiakkaan menestys.

Suorituksemme säilyi vahvana koko vuoden ajan. Liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja kannattavuutemme ennätyksellisen korkea. Jatkuva oikaistun EBITA-marginaalimme vahva kehitys on todella merkittävää. Olemme parantaneet marginaaliamme 11,5 prosentista vuonna 2020 16,5 prosenttiin vuonna 2023. Tämä kehitys on osoitus vankkumattomasta sitoutumisestamme kannattavuutemme parantamiseen.

Meillä on maailmanlaajuisesti yli 17 000 työntekijää, ja on erittäin tärkeää, että he tuntevat itsensä osallistetuiksi ja sitoutuneiksi. Uskon, että työntekijöiden korkea sitoutuminen johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, mikä puolestaan johtaa parempiin liiketoiminnan tuloksiin. Pyrimme luomaan vahvan aikaansaamisen kulttuurin, jossa työntekijämme, arvojemme ja johtamisperiaatteidemme ohjaamina, viihtyvät työssään ja heille tarjotaan mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja tehdä parhaansa.

Metsolla on monimuotoinen, yli 100 kansallisuutta edustava henkilöstö ympäri maailmaa, ja olemme sitoutuneet kehittymään työpaikaksi, jossa monimuotoisuutta ja inkluusiota vaalitaan, edistetään ja juurrutetaan yrityskulttuuriimme. Monimuotoisuus ja inkluusio olivat yksi kulttuurimme kehittämisen painopistealueista vuonna 2023. Olemme lisänneet tietoisuutta aiheesta ja järjestäneet koulutusta kaikille työntekijöille ja esihenkilöille syrjimättömiin rekrytointikäytäntöihin liittyen.

Meille asiakkaiden menestys tarkoittaa, että voimme liiketoimintamme avulla auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan haasteitaan ja luomaan lisäarvoa. Olemme edistyneet tällä alueella tasaisesti. Metson 2023 Net Promoter Score (NPS) -tulos, joka mittaa asiakkaidemme sitoutumista ja lojaalisuutta, oli hyvällä tasolla.

Asiakkaidemme palautteen perusteella he arvostavat Metson vahvaa turvallisuuskulttuuria, laitteidemme korkeaa laatua ja työntekijöidemme teknistä osaamista. Keskitymme edelleen parantamaan reagointikykyämme ja toimitusten oikea-aikaisuutta.

Lue alta kuinka vastuullisuus strategisena prioriteettinamme näkyy Metsolla.

Edistymme hyvin strategisissa tavoitteissamme
Vastuullisuuden edelläkävijä

Vastuullisuuden edelläkävijä

Tarkoituksemme on olla kestävän, modernin elämäntavan  mahdollistaja. Ympäristöasiat ovat olennainen osa vastuullisuusstrategiaamme, koska ilmastonmuutos on iso haaste asiakasteollisuuksissamme. Asiakkaamme vaativat meiltä tehokkaampia ja vastuullisempia ratkaisuja saavuttaakseen omat kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa ja vastatakseen keskeisten raaka-aineiden nopeasti kasvavaan kysyntään. Suurena laitetoimittajana mahdollistamme suurimman positiivisen muutoksen tekemällä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tehdäksemme heidän prosesseistaan kestävämpiä. 

Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat merkittävästi energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin toimialan vertailuteknologia tai markkinoilla olevat edellisen sukupolven tuotteet. Suoran hiilijalanjälkivaikutuksen lisäksi Planet Positive tuotteet voivat vähentää asiakkaan CO-päästöjä tuotteiden valmistus- ja toimitusvaiheissa ja kierrätysmahdolisuuksia lisäämällä. Planet Positive -palvelut puolestaan voivat parantaa asiakkaidemme prosesseja modernisointien, päivitysten ja prosessioptimoinnin avulla.  Planet Positive -portfolioon  kuuluu yli 100 tuotetta ja tavoitteenamme on laajentaa ja  kehittää Planet Positive -valikoimaamme edelleen tutkimuksen – ja tuokehityksen avulla. Tavoittelemme, että 80 % tuotekehitysmenoista on suunnattu Planet Positive -tarjoaman kehittämiseen vuoteen 2030 mennessä. 

Emme tingi terveydesta ja turvallisuudesta. Kattavan turvallisuuden toimintaohjelmamme ja erilaisten toimenpiteiden avulla pyrimme parantamaan työntekijöidemme, kumppaneidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta. Tuotteidemme turvallisuus on yksi tutkimus- ja tuotekehitystyömme painopistealueista. Turvallisuuslupauksemme ei pääty tuotteen toimitukseen. Meillä on useita ratkaisuja turvallisuusriskien poistamiseen ja asiakkaan toimintojen suorituskyvyn parantamiseen tuotteidemme elinkaaren aikana.  

Tavoitteenamme on nettonollapästöt omissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä, 20 %:n logistiikan päästövähennykset vuoteen 2025 mennessä ja että 30 %:lla tavarantoimittajistammme on tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä. 

Vastuullisuus & Metso
Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimia nyt. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteisöjen kanssa pyrkiessämme asiakastoimialojemme hiiliineutraaliuteen.

Raportit

{{field.label}}
{{item.Title}} {{item.FileSizeKb}} {{item.FileSizeMb}}
{{ item.Title }}
Koko
{{ item.FileSizeKb }}