Etusivu Yritys Vastuullisuus Vastuullisuusraportointi ja mittarit Kestävän kehityksen sitoumuksemme ja jäsenyytemme

Kestävän kehityksen sitoumuksemme ja jäsenyytemme

Yhdenmukaisuus kansainvälisten aloitteiden ja standardien kanssa

Yhdenmukaisuus kansainvälisten aloitteiden ja standardien kanssa

Sidosryhmämme ovat yhä enemmän kiinnostuneita vastuullisuudesta, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Tarjoamme ajantasaista ja läpinäkyvää tietoa eri sidosryhmille eri kanavien kautta osoittaaksemme sitoutumisemme. Lisäksi raportoimme vastuullisuustietojamme kansainvälisten raportointikehysten mukaisesti. Olemme sitoutuneet useisiin  aloitteisiin, standardeihin ja osallistumme vastuullisuusindekseihin.

Sertifikaatit

Metson integroitu johtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisten johtamisjärjestelmien standardien vaatimukset. Suurin osa Metson yksiköistä on sertifioitu ISO 9001 (laatu) mukaisesti, ja päätoiminnallisilla yksiköillä on myös ISO14001 (ympäristö), ISO 45001 tai OHSAS18001 (turvallisuus) standardit.

Sertifikaatit
Ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen työryhmä

Ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen työryhmä

Metso on sitoutunut läpinäkyvyyteen vastuullisuudessa. Tuemme ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen työryhmää (TCFD) ja sen suosituksia. Vuoden 2023 vuosikertomuksessamme kuvaamme ilmastonmuutokseen liittyviä hallinto-, strategia- ja riskienhallintakäytäntöjämme TCFD-suositusten mukaisesti ja esitämme mittarimme ja tavoitteemme vaikutusten mittaamiseksi.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -suositukset on laadittu antamaan sijoittajille tietoa siitä, miten yritykset käsittelevät ilmastoon liittyviä kysymyksiä. TCFD on vapaaehtoinen viitekehys, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia. TCFD:n tavoitteena on kehittää vapaaehtoista ja johdonmukaista raportointia ilmastonmuutoksen aiheuttamista taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Tällä hetkellä yli 1 000 maailmanlaajuista organisaatiota on ilmoittanut tukevansa TCFD:tä ja sen julkaisemia suosituksia.

YK ja Kansainvälinen työjärjestö

Vastuullisuus on yksi strategiamme neljästä painopistealueesta. Vastuullisuusohjelmamme sekä siihen liittyvät toimintasuunnitelmat ja tavoitteet uudelleenarvioitiin vuonna 2022 ja ne ovat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Olemme integroineet tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet osaksi kestävän kehityksen ohjelmaa ja tavoitteita:

  • SDG 6: Puhdas vesi ja sanotaatio
  • SDG 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria
  • SDG 12: Vasttuullinen kuluttaminen
  • SDG 13: Imastotekoja

Metso on YK:n Global Compact -aloitteen tukija. Olemme sitoutuneet tiedottamaan vuosittain YK:n Global Compact -verkkosivuilla, kuinka olemme edistyneet toimintamme kehittämisessä määritellyillä alueilla. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja YK:n ihmisoikeusperiaatteita.

Metso tukee ja toimii myös OECD:n monikansallisille yrityksille suunnatuissa ohjeissa ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien julistuksessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

YK ja Kansainvälinen työjärjestö
Vastuullisuusjohtajuus

Vastuullisuusjohtajuus

Tunnustukset ulkoisilta toimijoilta osoittavat, että olemme onnistuneet jatkuvasti parantamaan kestävän kehityksen suorituskykyämme. Tämänhetkiset luokituksemme ovat:

  • MSCI ESG -luokitus: AAA
  • FTSE4Good-indeksi
  • Corporate Knights -lista maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalla: sijalla 40 vuonna 2022
  • CDP: A- ilmastonmuutoksen johtajuuteen ja B vesiturvallisuuden hallintaan
  • CDP-toimittajien sitoutumisen tulostaulukko