Etusivu Yritys Vastuullisuus Vastuullisuusraportointi ja mittarit

Vastuullisuusraportointi ja mittarit

Raportoimme vastuullisuustavoitteidemme edistymisestä neljänneksittäin taloudellisissa raporteissa ja laajasti vuosikertomuksessa. Tärkeimmät tiedot ja raporttilinkit on koottu tälle sivulle.

Vuosikertomus 2022 ja vastuullisuus

Planet Positive

Planet Positive

Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin vastaavat markkinoilla olevat ratkaisut. Ne vähentävät päästöjä ja auttavat asiakkaitamme edistämään muita vastuullisuustavoitteitaan. Portfoliossamme on yli 100 Planet Positive -tuotetta. Lisäksi, Planet Positive -palvelut sisältävät muun muassa olemassa olevan laitekannan modernisointeja sekä tuotantoprosessien optimointia.

Tavoittelemme Planet Positive -liikevaihdon kasvua joka ylittää kokonaisliikevaihdon kasvun. Lisäksi tavoittelemme, että 100% T&K-hankkeiden projektikuluista suunnataan projekteihin, joilla on energiatehokkuuteen, päästöihin, kiertotalouteen, vedenkäyttöön tai turvallisuuteen liittyviäa tavoitteita.

Vuonna 2022 Planet Positive liikevaihto oli 1 338 miljoonaa euroa. 99,7  % T&K-hankkeiden projektikuluista oli suunnattu projekteihin, joilla on yllämainittuja vastuullisuustavoitteita.

Omien toimintojen ja logistiikan vastuullisuus

Meillä on kunninahimoinen omien toimintojen CO2-päästövähennystavoite: nettonolla vuoteen 2030 mennessä. Logistiikassa tavoitteenamme on vähentää CO2-päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoittelemme 15 % pienempää vedenkulutusta työntekijää kohden niukkavetisillä toimipaikoillamme ja kaatopaikalle vietävän jätteen määrän vähentämistä 90 % vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2022 vähensimme omia CO2-päästöjämme 60 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna ja toteutimme lähes 40 energiansäästöhanketta. Näihin kuului useita aurinkopaneeliasennuksia tuotantolaitoksissa, jotka lisäsivät omaa uusiutuvan energian tuotantoamme 80 % edellisvuodesta. Lisäksi paransimme prosessien ja uotantolaitostemme yleistä energiatehokkuutta. Lähes kaikki Suomen toimipaikat siirtyivät käyttämään vihreää kaukolämpöä, ja useita muita aloitteita saatiin päätökseen maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2022 vähensimme logistiikan CO2-päästöjä 12 % vuoteen 2019 verrattuna. Keskityimme optimoimaan konttitilan tehokkaampaa hyödyntämistä. Vedenkulutus väheni 3 % ja kaatopaikalle päätyvä jäte 4 % edellisvuodesta.

Omien toimintojen ja logistiikan vastuullisuus
Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Suhtaudumme tinkimättömästi kaikkien työntekijöidemme, kumppaniemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi meillä on kattava ohjelma turvallisuutemme jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2022 tapaturmataajuutemme (LTIFR) oli 1,1 ja kokonaistapaturmataajuutemme (TRIFR) 2,8.

Keskeinen osa vuoden 2022 työterveys- ja turvallisuustyötämme oli uusi toimenpideohjelma, joka tähtää
kuolemantapausten ja vakavien tapaturmien ehkäisyyn. Kuolemaan johtavien riskien estämiseen keskittyvä toimenpideohjelmaohjelma on suunniteltu siten, että kaikkein riskialtteimpiin tehtäviin olisi läpi organisaation yhdenmukainen ja standardoitu toimintatapa ja että työntekijät voisivat tehdä oikeita päätöksiä riskejä kohdatessaan.

Vuonna 2022 tarkastimme yhteensä 11 toimipaikkaa. Yleisen turvallisuustason parantamiseksi toteutimme yhteensä yli 90 000 korjaavaa toimenpidettä sekä tarkastus- että riskihavaintojen perusteella. 95 % ehdotetuista korjaavista toimenpiteistä oli toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma

Kannustamme toimittajiamme sitoutumaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Toimittajien sitouttamistavoitteemme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 %:lla toimittajistamme tulee olla asetettu tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Toimittajien SBTi-sitouttamisohjelma aloitettiin vuonna 2020, ja 19,6 % toimittajistamme oli asettanut tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vuonna 2022 teimme 131 toimittajien kestävän kehityksen tarkastusta. Vuonna 2022 tehtyjen tarkastusten yhteydessä määritetyistä korjaavista toimenpiteistä oli toteutettu 76,5 % vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2022 aloitimme kuukausittaiset tapaamiset hankintapäälliköiden kesken keskustellaksemme haasteista, jakaaksemme hyviä käytäntöjä sekä määritelläksemme toimittajiemme suorituskykyä koskevia johtamistoimenpiteitä.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma