Etusivu Yritys Vastuullisuus Vastuullisuusraportointi ja mittarit

Vastuullisuusraportointi ja mittarit

Raportoimme vastuullisuustavoitteidemme edistymisestä neljänneksittäin taloudellisissa raporteissa ja laajasti vuosikertomuksessa. Tärkeimmät tiedot ja raporttilinkit on koottu tälle sivulle.

Vuosikertomus 2023 ja vastuullisuus

Planet Positive

Planet Positive

Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat merkittävästi energia- tai vesitehokkaampia kuin toimialan vertailuteknologia tai markkinoilla olevat edellisen sukupolven tuotteet.

Tavoittelemme Planet Positive -liikevaihdon kasvua joka ylittää kokonaisliikevaihdon kasvun. Planet Positive -portfoliossamme on jo yli 100 tuotetta, ja pyrimme laajentamaan ja parantamaan tätä tarjoamaa niin, että Planet Positive on edustettuna asiakkaidemme prosessien jokaisella osa-alueella ja kaikissa arvoketjun vaiheissa. Tämän takia kaikilla tuotekehityshankkeillamme on oltava vastuullisuushyötyjä ja tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia tuotekehitysmenoista on suunnattu Planet Positive -tuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen.

Vuonna 2023 Planet Positive liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa. 99,8  % T&K-hankkeiden projektikuluista oli suunnattu projekteihin, joilla on yllämainittuja vastuullisuustavoitteita ja 79 % kuluista oli suunnattu Planet Positive tuotekehityshankkeisiin.

Omien toimintojen ja logistiikan vastuullisuus

Meillä on kunninahimoinen omien toimintojen CO2-päästövähennystavoite: nettonolla vuoteen 2030 mennessä. Logistiikassa tavoitteenamme on vähentää CO2-päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoittelemme 15 % pienempää vedenkulutusta työntekijää kohden niukkavetisillä toimipaikoillamme ja kaatopaikalle vietävän jätteen määrän vähentämistä 90 % vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2023 omien toimintojemme CO2-päästöt olivat 73 % pienemmät kuin vertailuvuonna 2019. Säästöt saavutettiin käyttämällä enemmän uusiutuvaa energiaa ja parantamalla tuotantoprosessien ja toimipaikkojen energiatehokkuutta. Lähes kaikki Suomen toimipaikat siirtyivät käyttämään uusiutuvaa sähköä, ja Tampere siirtyi osittain vihreään sähköön vuonna 2023. Lisäksi investoimme omaan energiantuotantoon esimerkiksi rakentamalla aurinkosähköjärjestelmiä ja vaihtamalla lämpökäsittelyn energialähteen kaasusta sähköön Vadodaran valimossamme Intiassa

Logistiikan optimoinnilla voimme pienentää ympäristöjalanjälkeämme merkittävästi. Vuonna 2023 vähensimme logistiikan CO2-päästöjämme 7 % vuoteen 2019 verrattuna. Logistiikan CO2-päästöjen vähentäminen on osoittautunut haasteelliseksi liikevaihdon kasvaessa ja kuljetusten määrän lisääntyessä. Etsimmekin entistä innovatiivisempia tapoja logistiikan optimointiin esimerkiksi yhdistämällä toimituksia ja
optimoimalla konttikuormia.

Omien toimintojen ja logistiikan vastuullisuus
Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Suhtaudumme tinkimättömästi kaikkien työntekijöidemme, kumppaniemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi meillä on kattava ohjelma turvallisuutemme jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2022 tapaturmataajuutemme (LTIFR) oli 1,2 ja kokonaistapaturmataajuutemme (TRIFR) 3,0.

Vuonna 2023 jatkoimme kuolemantapausten ehkäisyyn tähtäävää ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2022. Ohjelman tarkoituksena on estää kuolemantapauksia ja vakavia tapaturmia suurimpien turvallisuusriskien yhdenmukaisella hallinnalla. Ohjelman tuloksena laadimme vuonna 2022 kymmenen turvallisuusdirektiiviä, jotka asettavat liiketoiminnoillemme yksityiskohtaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Nämä direktiivit ovat perustana kymmenelle tärkeälle turvallisuussäännölle.

Vuonna 2022 tarkastimme yhteensä 11 toimipaikkaa. Yleisen turvallisuustason parantamiseksi toteutimme yhteensä yli 350 korjaavaa toimenpidettä sekä tarkastus- että riskihavaintojen perusteella.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma

Kannustamme toimittajiamme sitoutumaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Toimittajien sitouttamistavoitteemme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 %:lla toimittajistamme tulee olla asetettu tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Toimittajien SBTi-sitouttamisohjelma aloitettiin vuonna 2020, ja 25,6 % toimittajistamme oli asettanut tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tarkastukset ovat yksi tapa varmistaa toimittajien vaatimustenmukaisuus ja jatkuva toiminnan parantaminen. Vuotuinen tarkastusohjelmamme määrittää tarkastettavat toimittajat vastuullisuutta koskevan riskiarvioinnin
perusteella. Vuonna 2023 teimme 172 toimittajien kestävän kehityksen tarkastusta, ja tehtyjen tarkastusten yhteydessä määritetyistä korjaavista toimenpiteistä oli toteutettu 59 % vuoden loppuun mennessä.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma