Etusivu Yritys Vastuullisuus Planet Positive tarjoamamme Ratkaisuja päästövähennyksiin ja energiatehokkuuteen

Ratkaisuja energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin

energiatehokkuus
Kaivosteollisuudessa energiatehokkaat ratkaisumme ja teknologiamme hienontamiseen, rikastukseen ja jalostukseen vähentävät asiakkaidemme CO2-päästöjä merkittävästi.
Ratkaisuja energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin

Ratkaisuja energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin

Tehokkaammat ja kestävämmät ratkaisut mineraalien käsittelyssä ovat välttämättömiä, sillä asiakkaidemme on vastattava kasvavaan mineraalien kysyntään ja tiukentuviin vastuullisuusvaatimuksiin malmioiden yhä heikentyessä. Meillä on energiatehokkaita vaihtoehtoja materiaalien kuljetukseen ja hienonnukseen, mineraalien erotteluun ja vedenkäytön tehostamiseen.

Kiviainesten osalta suurin päästövähennyspotentiaali on laitteiden sähköistämisessä. Noin 50 % kiviainesteollisuuden tarjoamastamme on jo sähköistettyjä. Vastauksena kestävämpien murskaus- ja seulontalaitteiden kasvavaan kysyntään Lokotrack® e-Power -hybridi-sähködiesel-sarja tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää uusiutuvaa sähköä siellä, missä sitä on saatavilla. 

Lisäksi olemme kehittämässä kokonaisvaltaista sähkökäyttöisten tela-alustaisten murskainten ja seulojen tarjoamaa. Valikoiman hyödyt ovat pienemmät käyttökustannukset ja paremmat mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön, mikä tukee kiviainesasiakkaidemme vastuullisuustavoitteita.

Metson jauhatusportfolioon kuuluu tuotteita, kuten HRC™-korkeapainevalssain (HPGR), Vertimill® ja HIGmill™ jotka kaikki vähentävät jauhatukseen tarvittavaa energiaa merkittävästi.

Ensi vaiheen jauhatus HRC™ HPGR:ssä voi vähentää energian tarvetta jopa 30 % perinteiseen myllyyn verrattuna. Samoin Vertimill® ja HIGmill™ voivat säästää jopa yli 35 % energiaa hienonnusprosesseissa. Myös malmin lajittelu ja jätemateriaalien vähentäminen hienonnusprosessissa, voivat vähentää energiaintensiteettiä, sillä sama lopputuotteen määrä saadaan käsittelemällä pienempi määrä malmia.

Laaja valikoimamme

Mineraalien käsittelyn ja hienonnuksen tuotevalikoimamme vaikuttaa myönteisesti myös asiakkaidemme toiminnan välillisiin päästöihin; esimerkiksi laitteiden elinikää pidentävät kulutusosaratkaisut voivat vähentää päästöjä merkittävästi. Valmistus- ja käyttöpaikasta riippuen myös materiaalitoimitukset voidaan optimoida päästöjen suhteen.

Hienonnuksen ja jauhatuksen lisäksi Metsolla on muutakin tarjoamaa, joka parantaa asiakkaidemme toimintojen energiatehokkuutta. FloatForce on metallurgista suorituskykyä parantava, uusi juoksupyörämekanismi, jota tarjoamme jälkiasennuksena suuriin vaahdotuskennoihin. Vaahdotuksen korkeampi talteenottoaste tarkoittaa, että tuotettua malmitonnia kohden saadaan enemmän rikastetta, mikä vähentää energiaintensiteettiä tuotettuja tonneja kohden merkittävästi.

Lisäksi Metso hyödyntää Advanced Process Control (APC) -tekniikkaa. Teknologia käyttää antureita ja säätöjärjestelmiä, jotka ennakoivat ja optimoivat rikastamon eri osien toimintaa. Lisäksi  kamerapohjaiset anturit arvioivat vaahdon muodostumista ja kulkeutumista vaahdotuskennoissa. Muutokset esimerkiksi ilmavirtauksessa ja reagenssiannostuksessa optimoivat talteenottoa. Niiden automaattinen säätyminen säästää merkittävästi energiaa ja kustannuksia.

 

Laaja valikoimamme