Vesitehokkaat teknologiamme

vesitehokkuus
Vesihuolto on kasvava haaste kaivoksille, sillä ne sijaitsevat usein alueilla, joissa vedestä on pulaa. Lisäksi energiasiirtymään tarvittavien akkumetallien, kuten kuparin, nikkelin ja litiumin louhinta ja hienonnus vaatii paljon vettä. Näiden metallien kysynnän kasvaessa myös veden kysyntä kasvaa. Veden saatavuus voi joissakin tapauksissa olla vähintään yhtä tärkeää kuin louhittavan malmin laatu ja pitoisuus.

Vesitehokkaat ratkaisut

Tehokas vesihuolto edellyttää veden kulutusta optimoivia ja veden laatua parantavia mineraalien käsittelytekniikoita. Metsolla on laaja valikoima ratkaisuja asiakkaidemme veteen liittyvien ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien hallintaan. Meillä on tuotteita, joilla voidaan tehostaa vedenkäyttöä ja minimoida ympäristöriskejä käyttämällä vaihtoehtoisia vesilähteitä, kuten kunnallista jätevettä tai merivettä. 

Metsolle vesihuolto tarkoittaa arvokkaan veden kunnioittamista vähentämällä vettä ja rikastehiekkaa koko arvoketjussa. Vedenkulutusta voidaan vähentää sekä tehostamalla sen käyttöä että vähentämällä veden kanssa kosketuksiin joutuvan jätteen määrää. Tarjoamme tähän erilaisia teknologioita, kuten kuivaprosessointivaihtoehtoja monille tehtaan eri tuotantovaiheille, lajittelu- ja erotteluprosesseja, jotka vähentävät hienon rikastushiekan määrää ja vedenpoistoteknologioita, kuten sakeutus ja suodatus, jotka parantavat veden talteenottoa rikastushiekasta.

Rikastehiekan käsittely

Rikastehiekan käsittely on vesi-intensiivistä. Teknologiat, jotka maksimoivat veden talteenoton rikastehiekasta ja parantavat malmin käsittelytapaa hienon rikastehiekan määrän vähentämiseksi, auttavat edistämään veden tehokasta käyttöä. Vesitehokkaat teknologiat ovat usein myös energiatehokkaita. Vedenpoistoteknologiamme, kuten sakeutus ja vaahdotus, voivat parantaa veden talteenottoa rikastehiekasta ja näin kasvattaa vesitehokkuutta. Lisäksi meillä on teknologioita, jotka muuttavat malmin käsittelytapaa ja vähentävät hienon rikastushiekan määrää.

 

Rikastehiekan käsittely
Vesihuolto

Vesihuolto

Malmilaatujen heikkenemisen ja rajoitettujen vesivarojen takia vesihuollon merkitys mineraalien käsittelyssä kasvaa jatkuvasti. Veden korkea laatu ei ole aina välttämätöntä, sillä oikea laatu on usein parempi ratkaisu. Meillä on ratkaisuja prosessivesien käsittelyyn, mikä parantaa metallin talteenottoa vaahdotuksessa. Merivesi ja korkeasuolainen pohjavesi voivat olla tehokkaita resursseja pienillä käsittelylaitoksen muutoksilla, jotka vähentävät merkittävästi korkealaatuisten makean veden käyttöä. Voimme tarjota asiakkaillemme myös muita ratkaisuja, kuten raakaveden käsittely, jossa puhdistettua yhdyskuntajätevettä voidaan käyttää kaivosten raakaveden lähteenä.