Etusivu Yritys Vastuullisuus Sitoutuneet ihmiset

Sitoutuneet työntekijät

Metson työntekijät

Metson työntekijät

Olemme globaali yritys, jolla on yli 16 000 työntekijää, yli 90 kansallisuutta ja toimipisteet lähes 50 maassa. Tavoitteenamme on rakentaa kukoistava ja osallistava kulttuuri, jossa jokainen voi tehdä parhaansa ja saavuttaa täyden potentiaalinsa. Keskeiset rakennuspalikat kulttuurimme rakentamiseen ovat arvomme, johtamisperiaatteemme, monimuotoisuus ja inkluusio sekä erinomainen työntekijäkokemus.

Välitämme työntekijöistämme, ympäröivästä yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Prioriteetteihimme kuuluvat henkilöstömme hyvinvointi, loistavan työntekijäkokemuksen ja menestymisen mahdollistaminen hybridityömallin ja jatkuvasti kehitettävien työtapojen sekä tiimien kehittämisen ja inkluusion kautta. Mittaamme työntekijöidemme sitoutumista neljä kertaa vuodessa. Kuuntelemme työntekijöitämme ja ratkomme ongelmakohtia joita tuloksista ilmenee. Näin voimme varmistaa erinomaisen työntekijäkokemuksen.

Lue lisää ihmisistämme.

Monimuotoisuus ja inkluusio

Olemme sitoutuneet kehittämään työpaikan, jossa monimuotoisuus ja inkluusio ovat erottamaton osa yrityskulttuuria, ja jossa niitä vaalitaan ja edistetään.

Tavoitteenamme on lisätä monimuotoisuutta läpi liiketoimintamme, poistaa esteitä prosesseistamme, rakentaa psykologista turvallisuutta tiimeissä sekä lisätä naisten määrää yrityksessämme. Keskeisiä monimuotoisuus- ja inkluusiotoimia vuonna 2022 olivat sukupuoleen liittyvien palkkaerojen korjaaminen maailmanlaajuisen palkkaanalyysin perusteella, inklusiiviseen palkkaukseen ohjaavien käytäntöjen rakentaminen, psykologisen turvallisuuden koulutusten jatkaminen sekä Naisten mentorointiohjelma.

Monimuotoisuus ja inkluusio
Hyvinvointi

Hyvinvointi

Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeää, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan sitä. Uskomme, että hyvinvointi syntyy yhteistyössä: organisaatiolla, esihenkilöllä ja työntekijöillä itsellään on kaikilla oma roolinsa.  Koulutamme esihenkilöitämme tukemaan tiiminsä hyvinvointia ja kannustamme heitä jatkuvaan vuoropuheluun tiimin jäsenten kanssa.

Psykologisella turvallisuudella on merkittävä rooli hyvinvoinnissa. Turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi puhua ja pyytää apua ilman pelkoa kielteisistä seurauksista, on edellytys korkealle suorituskyvylle ja henkilökohtaisella tasolla työntekijöiden henkiselle hyvinvoinnille. Yksi konkreettisista toimista on ollut psykologisen turvallisuuden koulutusten tarjoaminen tiimeille.

Globaalilla tasolla tarjoamme koulutusta ja webinaareja erilaisilla hyvinvoinnin osa-alueilla, kuten etäjohtaminen sekä fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Suurin osa konkreettisista toimista tapahtuu kuitenkin paikallisella tasolla. 

Seuraamme työntekijöidemme hyvinvointia osana henkilöstön sitoutumiskyselyä. Siitä opimme kuinka työntekijämme voivat ja miten voimme edelleen tukea heidän hyvinvointiaan. Tulokset vuonna 2022 ovat olleet jatkuvasti positiivisia.

Ihmisoikeudet

Globaalina yrityksenä Metso kunnioittaa kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja ihmisoikeuksia. Tämä sisältää parhaiden sääntelykäytäntöjen noudattamisen. Tapauksissa, joissa tulkinnat poikkeavat toisistaan, etsimme parasta saatavilla olevaa asiantuntemusta ja ratkaisuja. Pyrimme olemaan hyvä kansalainen kaikkialla, missä toimimme.

Kunnioitamme ja olemme sitoutuneet toimimaan kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien mukaisesti, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Yhdistyneiden kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien pääperiaatteet, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta ja Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet määrittelee liiketoiminnan pääperiaatteet. Metso arvostaa monimuotoisuutta työpaikalla ja noudattaa yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Kaikilta työntekijöiltä odotetaan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua yhtiön jokaista henkilöä kohtaan, ja tämä koskee myös urakoitsijoita, myyjiä, asiakkaita ja muita, joiden kanssa Metso on vuorovaikutuksessa.

Ihmisoikeudet
Lataa toimintaperiaatteemme
{{decodeHtmlEntities(field.label)}}